Menu

Energikund efter-installerar flertalet tubreningssystem

Ett projekt som startade som ett ex-jobb för en studerande resulterade senare i att vi fått en beställning på fyra kompletta Taprogge tubreningssystem till en energikund i Stockholmsregionen. Systemen efterinstalleras på en fjärrkylanläggning som varit i bruk länge vilket ställt höga krav på anpassning till befintliga förhållanden. Anläggningen som används för fjärrvärme på vinterhalvåret och som fjärrkylanläggning på sommarhalvåret har brottats länge med problem med föroreningar i tuberna på sina tubvärmeväxlare. Problemen uppstår mestadels under sommarhalvåret då man kyler med kylvatten från Östersjön. Ett system installerades och driftsattes under sensommaren 2018 för att få med sig erfarenhet inför förberedelser och installation av

Rabatt-kampanj Taprogge-utrustning

Nu har vi startat en kampanj för att erbjuda svenska ägare av Taprogges produkter rabatterade priser på reservdelar och service under en begränsad tidsperiod. Vi erbjuder därför 10% rabatt för reservdelar och servicetjänster som beställs före 21 december 2017. Hur länge sedan var det ni gjorde översyn på ert filter eller tubreningssystem?Har ni personal som är osäkra på hur det skall skötas?Är dess funktion kritisk för er verksamhet, och har ni därför lagt reservdelar på lager? Om du är ägare av Taprogge Filter, Tubreningssystem eller Intagssystem – och inte redan har hört från oss i vår rundringningskampanj – slå oss en signal

Tubreningssystem ger extra bra energiåtervinning

Vi är glada att ha skrivit kontrakt på ett Taprogge tubreningssystem med kylentreprenören för en större ny värmepumpsanläggning hos ett värmeverk i södra Sverige. Här skall man återvinna ca 40 MW spillvärme från renat avloppsvatten innan det släpps ut i havet genom en form av förvärmning av fjärrvärmevattnet innan det går in till fjärrvärmeverket för vidare upphettning. ETT gemensamt tubreningssystem kommer att hålla rent i totalt fyra olika tubvärmeväxlare. Leverans kommer att ske under våren 2016 och tas i drift några månader senare när hela anläggningen står klar. Du kan läsa mer om Taprogges tubreningssystem och vad för funktion det uppfyller här. Där finner

Taprogge User Group Training i Sverige

I oktober genomfördes Taprogge User Group Training nr 17 i Hindås, för första gången genomförd i Sverige. Konferensen är ett tillfälle då Taprogges kunder har chansen både till användarutbildning, tips och trix och erfarenhetsutbyte sinsemellan företagen för den utrustning de har från Taprogge inom områdena kylvattenfiltrering och tubrening. Normalt sett sker dessa kurser vartannat år på fabriken i Tyskland, men som ett led i vårt goda samarbete med dem så ställde de upp med insats och kursledare för denna session i Sverige.

Filter och tubrengöringssystem till SCA Obbola

Tillsammans med vår tyske huvudman Taprogge har CA Mörck AB levererat utrustning till SCA Obbola som automatiskt och kontinuerligt under drift rengör tuberna i en värmeväxlare som kyler processvattnet före bioreningen. Utrustningen består av ett automatiskt backspolande filter, typ PR-BW 100, för att ta hand om större föroreningar som tenderar att sätta igen inloppet på tuberna, och ett tubreningssystem med kontinuerligt cirkulerande bollar av naturgummi som polerar tuberna invändigt. På så sätt arbetar värmeväxlaren alltid med optimal värmeöverföring och utan fouling. Utrustningen är dimensionerad för att kunna arbeta inom flödesintervallet 550 – 1000 m3/h.
Back to Top