Menu

Plattvärmeväxlare

Hem Produkt Plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlare för industriella ändamål

Plattvärmeväxlarens konstruktion ger stor värmeöverföringsyta sett till sin storlek. Inom detta produktområde har vi utrustning tillgänglig i många olika typer av material för att möta kundernas behov och alltifrån små flöden eller lite större flöden ända upp till 4500 m3/h.

Plattvärmeväxlare har revolutionerat industriella och kommersiella värmesystem genom att erbjuda en hög grad av värmeeffektivitet, kompakthet och flexibilitet. Denna teknik, som utnyttjar tunna metallplattor för att överföra värme mellan två vätskor, har blivit en central komponent i moderna uppvärmnings-, kyl- och industriprocesser.

CAMpreq tillsammans med SPX APV i Danmark hjälper dig med lämpligt val av vilka typer och modeller som passar bäst. Och kan tillhandahålla service både på plats hos kund eller i APVs egen verkstad.

APV plattvärmeväxlare kan erbjudas i flera olika utföranden:

  • Packningsförsedda
  • Halvsvetsade
  • Lödda

Packningsförsedda plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlare

Produktprogrammet av plattvärmeväxlare från APV innehåller flertalet olika utföranden av plattor som utvecklats genom åren där vissa nyheter och produktförbättringar introduceras på senare tid.

I dagsläget finns det plattor från 0,01 upp till 4,6 m2 värmeöverföringsyta per platta. En del av APV-sortimentet är utrustade med eget utvecklade och patenterade packningsfästen som gör det mycket snabbt och enkelt att utföra packningsbyten utan tillsats av lim osv.

Upphängningsanordningen för plattorna är vidareutvecklad och säkerställer genom olika lösningar såväl bättre lastfördelning och bättre uppriktning av plattorna vilket ger en längre livslängd och förenklat underhållsarbete.


Halvsvetsade plattvärmeväxlare – för gaser eller farlig media

Halvsvetsade plattvärmeväxlare används för aggressiv media såsom H2SO4 eller kylmedel såsom ammoniak eller freon.

Med sin särskilda design som kallas ParaWeld är varannan platta packningsförsedd och varannan är svetsad med endast en O-ring per platta på produktsidan.


Lödda plattvärmeväxlare

Vi har ett brett sortiment av kompakta lödda plattvärmeväxlare som passar särskilt väl till vattenvärmning, fjärrvärme-, gaspanne- och solvärmeapplikationer. De är mycket vanligt förekommande i fjärrvärmeapplikationernas yttersta mottagare, dvs i fastigheterna där värmeväxlingen mot det centrala nätet sker.


Service och underhåll av många olika plattvärmeväxlare

Med APVs mycket kunniga och erfarna servicepersonal, kan vi tillhandahålla service både på plats ute hos kunderna, eller i APVs egna verkstad i Kolding, Danmark.

De utför service inte bara på sina egna modeller av plattvärmeväxlare, utan även många av konkurrenternas varumärken och modeller. I sitt lager har de även många olika storlek och typer av ramar och gavlar för att kunna trycktesta plattpaketen innan leverans till kund.
Där har man också lagerhållning av de vanligaste typerna och storlekar på plattor och packningar för att möjliggöra snabb leverans till kunderna.


Packningsförsedda plattvärmeväxlare är genom sin design mycket kompakta och med stor värmeöverförande yta.

Plattorna och packningarna kan väljas i en rad olika material. Det är egentligen typen av vätska och växlarens prestanda som är vägledande.

För att optimera tryckfall och prestanda så kan man välja på en rad olika möjligheter. Man kan bland annat laborera med antalet pass (se bild nedan) i växlaren samt vinklar på de enstaka plattornas fiskbensmönster.

Vill du veta mer om plattvärmeväxlare?

Johan Stangvik

031-36 36 128 johan@campreq.se

Vid konfigurering av plattvärmeväxlare brukar det oftast hamna i en avvägning mellan värmeöverföring kontra tryckfall.

Ett exempel är så kallade ”snäva” plattväxlardata, där det skiljer bara några grader mellan varma sidans utgående temperatur och kalla sidans ingående temperatur. Detta kräver mer värmeöverförande area (fler plattor), och om också skillnaden mellan varma sidans respektive kalla sidans in- och utgående temperaturer ökar så behövs även längre plattor.  Det vill säga de kommer att bli större och därmed dyrare.

Ett annat problemområde kan vara att det, i vissa fall, är för litet tryckfall över växlaren. Detta leder till att flödet inte är tillräckligt högt för att täcka hela den värmeöverförande ytan. Något man måste komma ihåg också är att tryckfallet inte bara gäller över de värmeöverförande ytorna, både själva in- och utloppen är behäftade med tryckfall. Som alltid är dessa tryckfall beroende på flödeshastigheten vilket kan beräknas med hjälp av inloppsdiametern och flödet.

Beläggningar är ett annat område som påverkar värmeväxlare generellt och i synnerhet plattvärmeväxlare pga dess konstruktion. Dessa kan till exempel vara kalkavlagringar, som är vanligt förekommande om vätskan är vatten, eller vätskor med partiklar av varierande storlek och karaktäristik. Detta är i praktiken ofrånkomligt och är mer en fråga om när det kommer att inträffa istället för om.

Ofta kan man ta detta i beaktande när man konfigurerar växlaren, och i dessa fall göra ett eller flera av följande:

  • Ta höjd för beläggningar genom det så kallade ”fouling factor”, vilket i princip ger en viss överkylkapacitet och förlänger tiden innan behov för rengöring.
  • Konfigurera enheten med relativt hög ”shear stress” vilket betyder att man har högre turbulens mellan plattorna vilket i sig har en självrengörande effekt. Dock på bekostnad av ett något högre mottryck vilket är ofrånkomligt i det sammanhanget.

Rengöring kan även ske på ”kemisk” väg genom så kallat CIP (Cleaning In Place) där valet av rengöringsvätska beror på vilken typ av beläggning som förekommer. Skillnaden mellan denna typ av rengöring och rent fysisk rengöring är att denna inte kräver att man monterar ner plattvärmeväxlaren.

Om man väljer att rengöra värmeväxlaren genom att montera ner plattorna, bör man komma ihåg att noggrant gå igenom packningarna också. Det kan ibland till och med vara rekommenderat att byta ut packningarna när man ändå har monterat ned plattorna, för att vara säker på att de inte kommer att läcka. Anlita alltid manualen om ni gör detta själva. Och behöver ni hjälp med att genomföra renovering/rengöring av din plattvärmeväxlare så kan vi erbjuda detta genom olika samarbetspartner.

Back to Top