Menu

Kylvattenintag

Hem Produkt Kylvattenintag

Kylvattenintag från Taprogge

Vid behov av större vattenmängder, (t.ex. kylvatten) från vattendrag, sjöar och hav, behövs ett kylvattenintagssystem för att rena vattnet från större föroreningar, för att skydda pumpar och övrig utrustning.

För detta ändamål kan man från oss installera två olika typer av kylvattenintag som ingår i ”IN-TA-CT”, vår partner Taprogges förkortning för Integrated Taprogge Concept. Det ena är ett enstegssystem vid namn TAPIS, och det andra ett flerstegssystem där ni finner mer information på dess länkar nedan.

Vill du veta mer om kylvattenintag?

Nicklas Martinsson

031-36 36 123 nicklas@campreq.se

Enstegssystem – TAPIS

Systemet som kallas TAPIS® (Taprogge Airpowered Intake System) syns i systembilden överst på sidan där man ute i vattendraget placerar en eller flera intagslådor, så kallade TAPIS Polyhedra.

Dessa rostfria grundmoduler håller de ”klingfria” filterelementen på plats och är riktade och placerade på ett sätt som minimerar intag av bottensediment från havet, sjön eller ån. Och som också tar ned inkommande flödeshastighet till en så låg nivå att mindre fiskar inte sugs in. Diametern på filterelementens hål är mellan 5-10 mm och hela systemet designas utifrån kundens unika förutsättningar.

Övriga komponenter i systemet är backspolningsenheten vars ackumulationstank fylls med komprimerad luft av en kompressor. Tanken är ansluten via ledningar ned till Polyhedran som med tryckluften via dysor blåser bort de större partiklar som fastnat på inloppet. Eftersom flödeshastigheten är såpass låg så dras inte skräpet tillbaka, utan naturens vanliga strömmar kommer att föra bort det.

En kontrollenhet säkerställer att man med flera olika principer av övervakning kan styra systemet automatiskt, eller halvautomatiskt via varningssignaler enligt kundens egna behov och önskemål.

Fördelar för dig som kund & miljön med ett kylvatteintag

  • Betydligt minskad belastning på kylvattensystemets övriga komponenter
  • Filtratet återförs till vattendraget (vad naturen ger, får den tillbaka!)
  • Inget manuellt tömmande av grovfilter eller rengöring av galler
  • Eliminerat behov för deponi leder till lägre drifts- och underhållskostnader
  • Stora miljöfördelar pga uteblivna deponitransporter och/eller förbränning, samt eliminerad risk för fiskar att sugas in
  • Låga underhållskostnader, med normalt periodiskt underhåll på luftkompressorn
  • Hög driftssäkerhet

Kontakta våra kunniga säljare idag, så sänder vi er ett formulär ni får fylla i som start för oss att inkomma med ett första tekniskt och kommersiellt budgetförslag. Vi förordar också starkt att vi får besöka platsen på ett tidigt stadium för att säkerställa en optimal lösning innan beslut fattas.


Flerstegssystem

Med detta alternativ, se systembildsexempel nedan, så börjar man med ett grovgaller längst ut för att längre in sätta ett eller flera galler med mindre mellanrum. De olika komponenterna kan fås med mer eller mindre motorisering och automation beroende på kundernas behov och tillgängliga budget. Alltifrån manuellt rensningsbara grovgaller till automatiserade flerstegssystem med upptagning av skräp till en container m.m.

Det går att läsa mer i detalj om bägge systemen i de engelska broschyrerna som finns här intill.


Aktuellt Kylvattenintag

Back to Top