Menu

Kylvattenfilter

Hem Produkt Kylvattenfilter

Kylvattenfilter från Taprogge

För att skydda värmeväxlare/kondensorer, pumpar och annan utrustning från igensättning kan man installera filter som efter viss försmutsning automatiskt backspolas under drift, utan att störa processen i övrigt.

Föroreningar som avskilts i filtret återförs till vattendraget och behöver på så sätt inte tas om hand för deponering och borttransport. Dessa automatiskt backspolande filter ingår i ”IN-TA-CT”, vår partner Taprogges förkortning för Integrated Taprogge Concept.


PR-BW står för ”Pressure Relief Back Wash”

Denna filtertyp använder principen att genom att föra en arm över de avdelningsvis trycksatta utrymmena i filtret, skapa ett tryckfall mot utgående systemledningens tryck och därmed ett baksug som backspolar filtersektionerna en efter en allteftersom armen rör sig.

Spolrörsarmens rörelse kan styras antingen periodiskt, eller med hjälp av differenstrycksmätning. Eller som en kombination av bägge metoderna. En typisk rengöringscykel vid normal försmutsning, på t.ex. en PR-BW 800 (se video), tar endast cirka 10-20 sekunder och nyttjar då endast omkring 3-4% av kylvattenflödet under den begränsade rengöringscykeln. Hur ofta cyklerna återkommer beror naturligtvis helt på kundens anläggningsförhållanden och kan variera en hel del från fall till fall och modelltyper.

Vill du veta mer om kylvattenfilter?

Nicklas Martinsson

031-36 36 123 nicklas@campreq.se

Kundanpassat med brett användningsområde

Med våra olika typer och modeller av filter skyddar man såväl pumpar, tubvärmeväxlare och plattvärmeväxlare som kylvattensystemens hela rörsystem från så mycket som möjligt av förekommande smuts och andra organiska organismer, exempelvis musslor, sjöstjärnor och olika typer av marin växtlighet.

Olika storlek på filtrens hål, tillgängliga typer av filter och olika typer av styrning gör att man anpassa valet av filter så att det passar våra kunders mycket varierande behov för filtrering.


Back to Top