Menu

ENERGIEFFEKTIV KYLNING

kyltorn & kondensorer

Ger en enkel och ekonomisk lösning för många kylbehov. Vi är specialister inom området och kan leverera enheter från ca 20 kW upp till 30 MW per cell.

Läs mer

Kylmedelskylare

kylmedelskylare & gaskondensorer med hög prestanda

Läs mer

Luftkylare / Förångare

Används oftast för kylning av olika utrymmen, för kommersiell och industriell kyla.

Läs mer

Plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlarens konstruktion ger stor värmeöverföringsyta sett till sin storlek. Inom detta produktområde har vi utrustning tillgänglig i många olika typer av material för att möta kundernas behov och alltifrån små flöden eller lite större flöden ända upp till 4500 m3/h.

Läs mer

Tubvärmeväxlare

Vi säljer flera olika typer av tubvärmeväxlare, från flertalet olika Europeiska leverantörer, för att lösa en variation av industriella applikationer och behov. Ni talar om för oss vilken typ av lösning ni behöver så tar vi fram ett förslag tillsammans med den bäst lämpade leverantören, eller flera olika förslag.

Läs mer

REN VÄRMEÅTERFÖRING

Kylvattenintag

Vid behov av större vattenmängder, (t.ex. kylvatten) från vattendrag, sjöar och hav, behövs ett kylvattenintagssystem för att rena vattnet från större föroreningar, för att skydda pumpar och övrig utrustning.

Läs mer

Kylvattenfilter

För att skydda värmeväxlare/kondensorer, pumpar och annan utrustning från igensättning kan man installera filter som efter viss försmutsning automatiskt backspolas under drift, utan att störa processen i övrigt.

Läs mer

Tubreningssystem

Beläggningar i kylvattenkretsar orsakas inte bara av större föroreningar (macro fouling) i kondensorer och värmeväxlare utan även av oorganiska och organiska beläggningar (micro fouling) i tuberna.

Läs mer

LJUDDÄMPNING

Industriella ljuddämpare

Vi hjälper er med era behov för ljuddämpande utrustning såsom avblåsningsljuddämpare för ånga eller gas, ljuddämpare för skorstenar, gasturbiner, fläktar, kompressorer och ånggeneratorer, ljudisolering och ljudhuvar, inline ljuddämpare samt reaktiva ljuddämpare.

Läs mer
Back to Top