Menu

Våra leveranser äro förstklassiga med hufvudfokus på moderna tekniska lösningar sedan 1912.

CAMpreq AB grundades sommaren 2018 och tog genom ett inkråmsförvärv över den tekniska säljverksamheten från C.A. Mörck AB som funnits sedan 1912. Idag ägs företaget av två tidigare anställda från C.A. Mörck, Peter Sundbaum och Johan Stangvik.


Produkter

Vi erbjuder energibesparande värmeteknisk utrustning och ljuddämpande lösningar till svensk industri. Med erfarenhet och processkunnande axlar vi en rådgivande roll och skapar hållbara affärer

Nyheter

Kylmedelskylare till energisektorn

Läs mer

2 Ljuddämpare levererade till Arctic Paper AB

Läs mer

Välkommen Fredrica!

Läs mer

10 MW Tubvärmeväxlare levererad

Läs mer

Back to Top