Menu

Reservdelar & förbrukningsvaror

Vi hjälper våra kunder med deras behov för reservdelartubreningskulor och andra förbrukningsvaror inom värme-, kyl- och processteknisk utrustning. Främst för de varumärken som vi representerar, men också i förekommande fall för andra varumärken.

Vill du veta mer?

Johan Stangvik

031-36 36 128 johan@campreq.se

Reservdelar

  • Behöver du reservdelar till någon av våra produkter?
  • Behöver du enstaka eller kompletta paket med plattor och packningar till din SPX APV plattvärmeväxlare?
  • Behöver du reservdelar till ett kyltorn levererad av något annat fabrikat (än MITA)?

Vissa delar lagerhålls av våra produktpartners på deras olika anläggningar i Europa, i övrigt med viss leveranstid. Vi förordar och rekommenderar våra kunder att själva lagerhålla eventuella nyckelkomponenter om utrustningens drift är kritisk för verksamheten.

Inom produktområdet kyltorn, kan vi också erbjuda vissa delar till andra fabrikat än vår egen samarbetspartner MITA. Många komponenter är desamma oavsett kyltornstillverkare. exempelvis kylpackningar, vattenspraydysor och droppavskiljare (också kallade drift eliminators på engelska).

Om hjälp att demontera/återmontera utrustning önskas, tillhandahålls detta oftast från originaltillverkarens serviceorganisationer. Du kan läsa mer om det under Tjänster/Service.

Har du några frågor är det bara att höra av dig!

Tubreningskulor – förbrukningsvara

  • Äger du tubreningsutrustning från vår partner Taprogge?
  • Äger du tubreningsutrustning från något annat fabrikat?
  • Har du tuber med innerdiameter mellan 12 och 42 mm som behöver göras rent manuellt någon gång om året?

Visste du att tubreningskulorna skall bytas med ett minimum intervall av 4-5 veckor?
Och att huvudmaterialet i kulorna, dvs rågummi, börjas åldras så fort det kommer i kontakt med vatten?

Taprogge har genom åren skapat mer än 8000 (!) olika typer och storlekar av tubreningskulor. Främst för användning i deras eget utvecklade tubreningssystem, men fungerar också utmärkt till andra fabrikat och vissa specialapplikationer inom exempelvis färgindustrin.

Att välja rätt typ av kula kan i vissa applikationer vara mycket enkelt, men det kan också behövas en tids intrimning, tester och ordentlig utvärdering för att optimera driften och maximera energibesparingarna som rätt användning av systemen ger.

Du kan läsa mer om tubreningskulorna i broschyren du finner ute i högerkolumnen. På sidan 4 finns bl.a. kodbeteckningarna som Taprogge använder som beskriver vilken typ av kula som valts.

Vi har representerat Taprogge i Sverige sedan 1970-talet, vars produktprogram också omfattar olika typer av filtersystem och kylvattenintagssystem.

Om du har några frågor så ring oss för mer hjälp!

Back to Top