Menu

Våra leveranser äro förstklassiga med hufvudfokus på moderna tekniska lösningar sedan 1912.

CAMpreq AB grundades sommaren 2018, som genom ett inkråmsförvärv tog över den tekniska säljverksamheten från C.A. Mörck AB. Företaget ägs och drivs av två av de tidigare anställda från C.A. Mörck.

Det nya namnet belyser vår koppling till vår historia och vad vi håller på med – CAM(örck) Process Equipment.

I mer än 100 år har vårt kunnande och våra produkter inom värme-, kyl- och processteknik uppskattats av våra kunder som finns inom i stort sett alla typer av verksamheter – från kärn- och kraftvärmeverk, pappers- och massabruk, kemisk och petrokemisk industri, till tillverkande industrier och stål- och gruvindustri.

Genom vårt breda systemkunnande, vår förmåga till problemanalys, konstruktionserfarenhet och komponentkännedom, hittar vi i samarbete med våra kunder och samarbetspartners fram till optimala lösningar.

Våra partners inom de olika produktområdena är noggrant utvalda med fokus på att de skall hålla en god kvalitet i kombination med miljömässiga fördelar, samt en hög servicegrad i arbetet ända från idé fram till slutförd leverans och leveransuppföljning.

Historik

CAMpreq har sitt ursprung från C. A. Mörck AB som grundades 1912 av Carl-Adolf Mörck. Efter 106 års verksamhet med teknisk försäljning, beslöt C.A. Mörcks styrelse under 2018 att fokusera på sitt fastighetsägande. Den tekniska försäljningen övertogs då i sin helhet av två anställda som startade upp under det nya namnet CAMpreq AB med säte i Göteborg och samma lokaler som tidigare.

C.A. Mörck finns kvar och ägs och drivs än idag av familjen Mörck i 3:e och 4:e generationerna. Men numera med annan verksamhet, bl.a. som fastighetsägare av Datavägen 23 i Askim där CAMpreq, KSB Sverige och Pumphuset finns som deras hyresgäster.

Vision

CAMpreq ska vara kundens naturliga val för att lösa behov inom värme-, kyl- och processteknik.

Affärsidé

CAMpreq levererar energieffektiv och miljövänlig teknik till nordisk industri. Våra långsiktiga kundrelationer präglas av professionellt bemötande med en positiv och snabb respons.

Vi skapar mervärde genom leverans av energibesparande produkter med service- och underhållsvänliga lösningar.

Kvalitetspolicy

Vi är en långsiktig partner med hög kompetens och erfarenhet. Vår verksamhet präglas av engagemang, utveckling och ständiga förbättringar.
Vi väljer leverantörer (huvudmän) med erfarenhet och goda referenser så att vi mot våra kunder kan säkerställa rätt kvalitet på leveranserna.
Våra offerter innehåller väl underbyggt material, baserat på branschkunskaper och kundens specifika önskemål.
Leverans av produkter sker på överenskommet sätt och tid. De levererade produkterna följer alla parters uppställda och godkända specifikationer och krav.


ISO-Certifikat

Vi är certifierade sedan 1998 enligt ISO 9001 och ISO 14001 och arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt verksamhetssystem för att garantera god kundnöjdhet och hållbara affärer.

Miljöpolicy

Vi skall med utgångspunkt från lagstiftning och andra krav, bidra till att värna om vår miljö och att användandet av våra naturresurser sker så sparsamt som möjligt. Detta uppnår vi genom att erbjuda våra kunder miljöanpassade och energioptimerade produkter och systemlösningar. Arbetet med ständiga förbättringar och fastställandet av mål bidrar till att öka kompetensen kring produkterna och miljöfrågorna internt och externt. Genom vår rådgivande roll skall vi tydliggöra för våra kunder vilka miljöfördelar de kan nå i sina processer genom användandet av de produkter som CAMpreq erbjuder.


Achilles Qualified

CAMpreq är kvalificerade enligt Achilles pre-kvalificeringssystem vilket för dig som kund ger en extra säkerhet att vi uppfyller den kvalitetssäkring som kan förväntas av oss när du gör affärer med oss.

Back to Top