2 fläktar & inlopp + 1 utlopp per kyltorn

Kyltornsbyte fjärrkylanläggning Marieberg

Under hösten 2019 bytte CAMpreq i samarbete med Radiator ut två kyltorn som hade fallit för åldersstrecket. Anläggningen ägs och drivs av E.on i Örebro, där kyltornen kyler tre kylmaskiner som i sin tur förser Mariebergs industriområde och tillhörande shoppingcenter med fjärrkyla.

De två nya kyltornen är av modell MITA PME 7204 vardera med 3,4 MW kyleffekt vid designpunkten, ett kylvattenflöde på 415 m3/h och har två direktdrivna fläktar i varje.

Båda kyltornen har bl.a. siteanpassade placeringar av serviceluckor och kallvattenutlopp. Och det ena kyltornet är sektionerat med hjälp av avstängningsventiler från KSB Sverige så att det kan köras med endast en cell (halva kyltornet med en fläkt) växelvis när endast den minsta kylmaskinen är i drift.

CAMpreq vann upphandlingen som totalentreprenör där arbetet med demontage av de gamla kyltornen, smidesanpassning, rördragning, installation och driftsättning av de nya hanterades av Radiator VVS i Mariestad som underentreprenör.

Du kan läsa mer om våra kyltorn från MITA här, och vill du veta mer så ring eller maila oss idag!

Fjärrkylanläggning Marieberg 2 st MITA PME 7204 evaporativa kyltorn

2 fläktar & inlopp + 1 utlopp per kyltorn Anpassad rördragning & uppställningssmide av Radiator

Stora serviceluckor för större serviceåtgärder

Fyra kyltorn igång i Fors

Stora Enso i Fors har nu slutfört sin provkörningsperiod av fyra stora PME 7204 Super Silent kyltorn på deras vattenreningsverk. Och så långt har kyltornen gjort sitt jobb väl enligt Stora Ensos projektledare.

Installation och driftsättning skedde i våras då en del av det omgivande arbetet inte riktigt var slutfört. Nu har skyddsräcken kommit på plats samt de mellanliggande skiljeväggarna som är ett särskilt brandskydd som skall förhindra spridning vid eventuell brand.

Projektet är ett typiskt exempel på där vi agerat med detaljerad rådgivning och sitespecifik kundanpassning för att ge bästa lösning till kund. Både med fokus på minimerad total installationskostnad och nutida/framtida kapacitetsredundans.

Du kan läsa mer om våra evaporativa kyltorn och kondensorer här, och vill du veta mer så ring eller maila oss idag!

FRÅN IDÉ…

…TILL VERKLIGHET

MITA Days – säljkonferens

23-25 september samlades MITA Cooling Technologies Europeiska säljrepresentanter i Siziano söder om Milano för säljkonferens på MITAs huvudkontor.

Deltagare från ett tiotal länder strålade samman för att lära känna varandra och höra om senaste nytt, vad som är på gång framöver och vi genomförde dessutom gemensamma övningar för att analysera vad vi kan göra ännu bättre tillsammans i framtiden.

Bl.a. kan vi presentera den nya produkten PME Silent Plus. PME-modellen är den i Sverige vanligaste använda typen av kyltorn från MITA med sin enkla uppbyggnad med minimalt underhållsbehov.

I den nya versionen Silent Plus används en mycket lågvarvig motor/fläkt som ger mycket låga ljudnivåer i kombination med en betydligt lägre effektförbrukning. Detta görs på bekostnad av en något större footprint vilket ger ett högre pris i sig, men effektbesparingen ger en relativt kort återbetalningstid för den något högre grundinvesteringen.

Andra nyheter som kommer inom kort kommer att omfatta nya materialvalsoptioner, utökat och förbättrat modellprogram inom MITA MCT som har tryckande centrifugalfläkt, nya digitaliseringsoptioner m.m.

Du kan läsa mer om våra kyltorn här, och vill du veta mer så ring eller maila oss idag!

Lossning av första kyltornsöverdelen

Fyra stora PME-kyltorn levererade

Ganska precis två år efter första site-besöket hos kund levererades under veckan fyra stora PME 7204 Super Silent kyltorn till ett massabruk i Mellansverige.

Kunden har förberett en helt ny byggnad för uppställning av kyltornen på taket med gemensam uppsamlingsbassäng inuti byggnaden under. I samma byggnad sker också värmeväxlingen mot processen vars innehåll kunden valt att inte köra direkt genom kyltornet p.g.a. de stora riskerna med påväxt etc. som detta skulle medfört.

Installation och driftsättning sker de närmsta veckorna varefter en första provdrift genomförs.

Nedan följer lite bilder från lastningen hos vår partner MITA i Siziano strax söder om Milano samt från lossningen på site. De fyra kyltornen transporterades med intermodal transport (dragbil, järnväg, båt, dragbil) i fem s.k. MEGA-trailers.

Du kan läsa mer om våra evaporativa kyltorn och kondensorer här, och vill du veta mer så ring eller maila oss idag!

BILDER FRÅN LASTNING I ITALIEN

Kyltornets överdel

Långsida med serviceluckor    Lasten säkras för transport i MEGA-trailer

Kyltornets bassängunderdel, i två delar lastas    En komplett bassängunderdel plus uppställningssmide x 4 lastas

BILDER FRÅN LOSSNING I SVERIGE

Lossning av första kyltornsöverdelen

Lossad och klar för lyft på plats senare    Kyltornsbassäng och uppställningssmide x 4 lossat

Fler kyltorn lossas lossningsdag 2    Site-anpassning med kylvatteninlopp på en kortsida (ist.f. två på långsidan)

Stororder från pappersindustrin

Efter ett intensivt och utvecklande kundanpassningsarbete är vi glada att ha landat en finfin order med fyra av de största evaporativa kyltornen i vårt mellansegment i slutet på året.

4 st MITA PME 7204 Super Silent, vardera 7,2 m långa, kommer att installeras våren 2019 på ett pappers- och massabruk i Mellansverige.

Efter sommarens extremvärme är det många kunder som återkommit med tidigarelagda projekt för utbyte av gamla kyltorn som skapat problem i produktionen. Så var det även för denna kund som vi redan hade träffat och lämnat preliminära förslag för byte någon gång under 2020. Med sommarens problem som påverkade produktionskapaciteten, accelererades investeringen kraftigt under hösten och kontrakt skrevs till sist i slutet av november.

För att passa site-förhållandena och minimera total installationskostnad, involverade vi oss med site-besök och presenterade flertalet olika layoutlösningar varefter kunden valde att gå vidare med den som bilderna visar.

Optionerna utöver de vanliga är bl.a. 16-polsmotor, långsamtgående specialfläkt med större fläktblad, ljudhuvar över luftinloppen och skvaldämpande mattor i uppsamlingsbassängerna för att möta extremt tuffa ljudkrav för de närboende till fabriken.

           

I specialanpassningarna ingick även in-/utlopp på en sida, serviceluckor på utvalda sidor och säkerhetsbrytare för fläktmotorerna samlade på en av kund vald lägre position. Detta hjälper till att både hålla nere totalinvesteringen, och skapa en bra arbetsmiljö för brukets underhållspersonal med hänsyn till typisk vindriktning m.m.

Vi hoppas få återkomma med bilder efter installation och mer input från en nöjd kund. Om du är intresserad av att lära dig mer om våra kyltorn och/eller andra produktområden – ring oss idag!

Möt MITA på Chillventa 16-18 oktober

 

Om några av våra kunder och samarbetspartners är på plats på Chillventa i Nürnberg i oktober – ta chansen att stanna förbi vår partner för evaporativa kyltorn och kondensorer!

Våra kompisar från MITA i Siziano strax söder om Milano i Italien är mycket trevliga och kan berätta om de senaste nyheterna i sortimentet. Bl.a. kommer de att ställa ut deras för i år nya adiabatiska kyltornsmodell PAD-V som tillhandahåller bra kylning utan onödigt vattenspill, ingen risk för legionella eller behov för kembehandling.

Läs mer om MITAs utställning genom att trycka på Chillventa-bilden här intill.

Om ni önskar ta kontakt för att ordna ett tidsbestämt möte med dem så hör bara av er till vår produktansvariga säljare Peter Sundbaum (031-7202466 / peter@campreq.se).

     

 

Kyltorn för härdprocess – favorit i repris

Under augusti månad levererades ett kyltorn modell MITA PMS 9/85 till ett härdserviceföretag i Västerås-trakten. Företaget köptes upp under sommaren av ett härdserviceföretag i Halland, och detta kyltorn är en kopia på tidigare leverans gjord 2016.

I tillägg till kyltornet levererades också tre dränkbara cirkulationspumpar för kylsystemet som vi levererade med hjälp av våra trevliga husgrannar KSB Sverige.

Enheten som är den näst minsta ur vårt kyltorns-sortiment väger endast 95 kg tom och 285 kg när i drift med vatten, och tar upp 1 x 1 m yta och är 2,6 m hög.

För mer information om våra kyltorn, eller ring oss idag!
För mer info om KSB Sveriges dränkbara pumpmodell UPA se här

Johan Stangvik

Johan Stangvik
skicka e-post »
031-720 24 68

  

Rabatt-kampanj kyltornsreservdelar

Nu har vi startat en kampanj för att erbjuda ägare av kyltorn rabatterade priser på reservdelar under en begränsad tidsperiod. Vi erbjuder därför 10% rabatt för reservdelsbeställningar som sker före 1 december 2017.

  • Hur länge sedan var det ni kontrollerade ert kyltorn?
  • Har ni tappat kyleffekt sedan uppstart?
  • Är dess kylning kritisk för er verksamhet, och har ni därför lagt reservdelar på lager?

Undermålig vattenspridning från kylpaketet
[klicka för större bild]

Förutom samtliga delar till våra egna levererade kyltorn från MITA så kan vi också erbjuda vissa delar såsom kylpackningar och droppavskiljare på vissa konkurrerande märken. Exempelvis Wacond/Vestas, BAC (Baltimore Aircoil), Evapco m.fl beroende på modeller och ålder på kyltornet.

Om nuvarande vattenutlopp från kylpackningarna inte längre ger en komplett spridning över kylpaketet (se bilden till höger), så har ni troligtvis igensatta och/eller delvis förstörda kylpackningar. Man bör som tumregel byta ut dessa efter 5-7 års drift. Men väldigt få tänker på eller vet om den möjligheten.

Om ni så önskar, så kan en av våra tekniska säljare komma ut och besöka er för gemensam inspektion av just ert kyltorn. Så kan vi föreslå lämpliga åtgärder, som kan omfatta allt från kembehandling till byte av delar och förslag på lämpliga reservdelar att ha i lager för framtiden.

Johan Stangvik

Johan Stangvik
skicka e-post »
031-720 24 68

Vill du säkerställ bästa möjliga verkningsgrad i ert kylsystem och minska energiförbrukningen så ta kontakt med oss idag för diskussion!

Smutsiga kylpackningar

När det gått riktigt långt…

MITAs avtagbara sidoväggsoption ger enkel åtkomst

Så som en ren insida skall se ut!

Evaporativ kondensor för kylsystem levererad

Två evaporativa kondensorer modell MITA MCE N2 har under december månad levererats via en kylentreprenör till en grönsaksgrossist i Skåne.

En äldre stålkondensor byts ut mot detta rostfria alternativ, som med sina axialfläktar med direktdrivande motorer bl.a. ger betydligt lägre driftskostnader. Den nya enheten behöver endast 2 fläktar/motorer a’ 7,5 kW, den gamla 4 x 18,5 kW, dvs endast 15% installerad effekt jämfört med tidigare installation.

Enheterna kondenserar ammoniak i ett kylsystem levererat av en av våra återkommande kunder inom kylindustrin som också kommer att installera och drifta det nya systemet åt slutkunden.

Mer information om våra evaporativa kondensorer och kyltorn – ring idag! – eller läs mer här https://campreq.se/kyltorn

MITA PMS 9/85

Kyltorn för härdprocess drifttaget

I början av december så togs ett kyltorn modell MITA PMS 9/85 i drift hos en kund i Halland som sysslar med härdning av stål för olika ändamål. Kunden ersätter ett gammalt kyltorn som både fallit för åldersstrecket och inte längre klarar av det utökade kylbehovet som växt fram efter expansion av verksamheten.

Dagens kylbehov ligger på cirka 120 kW vid 5 m3/h, och i samråd med C.A. Mörcks säljingenjör så har en spraydysa valts som möjliggör en framtida ytterligare utökning av kylningen upp till ca 210 kW vid 9 m3/h. PMS-enhetens axialfläkt drivs av en direktkopplad motor med märkeffekt 0,75 kW och anpassad för frekvensomvandlardrift för att kunna optimera driftskostnaderna.

Enheten som är den näst minsta ur vårt kyltornssortiment väger endast 95 kg tom och 285 kg när i drift med vatten inuti, och tar upp 1 x 1 m yta och är 2,6 m hög.

För mer information om våra kyltorn