Menu

Kyltorn levererat till bilindustrin

En av våra industrikunder i Södermanland har under hösten installerat ett kyltorn av modellen MITA PME 3604 E K19 Silent. Projektet ersätter ett äldre kyltorn, samtidigt som systemdesignen och kylbehovet justerades. CAMpreq har funnits med gällande kyltornet från övergripande idé och tanke skapat på en whiteboard vid första kundbesöket i november 2017. Några beskrivande rader från kundens projektledaren efter en tids drift med kyltornet: Det har varit en lång resa genom ett kyltornsprojekt som bytte skepnad till ett fabriksflyttsprojekt som tog Covidpaus, för att sen åter ta fart. NU… kan jag konfirmera att det nya tornet från er på CAMpreq är

Kyltorn nummer 100 & 101 levererade!

CAMpreq har i veckan levererat sitt 100-ade MITA-kyltorn till svenska kunder sedan starten av vårt samarbete med vår italienska partner MITA i 2008! Även kyltorn nr 101 ingick, båda av modellen MITA PME 5704 E CW. Projektet som omfattat att byta ut två kyltorn som fallit för åldersstrecket har pågått sedan första kontakterna i 2017. I tätt samarbete med Nynas projektgrupp i Göteborg har vi tagit fram en lösning som skall ge förbättrad total kylkapacitet jämfört med de tidigare kyltornen. Detta genom att maximera utnyttjandet och storleken av den uppsamlingsbassäng som existerar och de nya kyltornen samverkar med ytterligare två

Storleverans slutna kyltorn

En större leverans av 5 st slutna evaporativa kyltorn, vardera med 1,4 MW kylkapacitet, har under veckan ankommit till en större svensk tillverkningsindustri i Västsverige.  Transporten omfattade totalt 10 st MEGA-trailers, vardera lastad med en kyltornshalva där lastningen påbörjades för en vecka sedan i Italien. Kyltornen kommer att kyla en process där en total kylkapacitet på 7 MW kommer hanteras av alla kyltornen tillsammans. Vår kund är en välkänd  VVS-entreprenör som kommer installera kyltornen de kommande veckorna hos slutkunden. Driftsättning av hela den nya fabriksdelen kommer att ske de närmaste månaderna. Modellen som kallas MCC T3-17 är den största storleken av sluten evaporativ

Ny kyltornsmodell med stora miljöfördelar

MITA kompletterade under 2020 sitt ordinarie sortiment inom PME-modellområdet med en särskild modell utvecklad för extra låga ljudnivåer kallad Silent Plus – förkortat SPL. Idén föddes i samband med ett svenskt projekt där extraordinära ljudkrav på ett massabruk krävde en speciallösning utöver MITAs vanliga ”Silent”-optioner. Genom att överdimensionera storleken på kyltornen, kunde vi med minskat behov av luftmängd använda en mindre elmotor och vid ett lägre varvtal. En följd av detta blir också en betydligt lägre effektförbrukning vilket gör att MITAs modell PME Silent Plus ger dubbla miljöfördelar: låg ljudnivå och låg effektförbrukning Förutom lågvarvsmotor/fläkt och överdimensionering, är luftintagen täckta i två riktningar

Två kyltorn till stålgjuteri

Vi är glada att nyligen ha levererat två evaporativa kyltorn till ett stålgjuteri i Värmland. Enheterna ersätter två äldre kyltorn där man pga en större brand på fabriken nu passar på att byta ut sina ålderstigna kyltorn. Projektet är ett tydligt exempel på hur CAMpreq kan ta sig an en förfrågan även när alla data inte finns att tillgå från en gammal anläggning och utrustning som inte levererats av oss ursprungligen. Med hjälp av platsbesök där vi bl.a. inspekterade mått, konstruktion och kylpackningstyp i de gamla kyltornen, kunde vi erbjuda nya enheter som vi med stor säkerhet vet kommer klara minst lika

Kyltornsbyte fjärrkylanläggning Marieberg

Under hösten 2019 bytte CAMpreq i samarbete med Radiator ut två kyltorn som hade fallit för åldersstrecket. Anläggningen ägs och drivs av E.on i Örebro, där kyltornen kyler tre kylmaskiner som i sin tur förser Mariebergs industriområde och tillhörande shoppingcenter med fjärrkyla. De två nya kyltornen är av modell MITA PME 7204 vardera med 3,4 MW kyleffekt vid designpunkten, ett kylvattenflöde på 415 m3/h och har två direktdrivna fläktar i varje. Båda kyltornen har bl.a. siteanpassade placeringar av serviceluckor och kallvattenutlopp. Och det ena kyltornet är sektionerat med hjälp av avstängningsventiler från KSB Sverige så att det kan köras med endast en

Fyra kyltorn igång i Fors

Stora Enso i Fors har nu slutfört sin provkörningsperiod av fyra stora PME 7204 Super Silent kyltorn på deras vattenreningsverk. Och så långt har kyltornen gjort sitt jobb väl enligt Stora Ensos projektledare. Installation och driftsättning skedde i våras då en del av det omgivande arbetet inte riktigt var slutfört. Nu har skyddsräcken kommit på plats samt de mellanliggande skiljeväggarna som är ett särskilt brandskydd som skall förhindra spridning vid eventuell brand. Projektet är ett typiskt exempel på där vi agerat med detaljerad rådgivning och sitespecifik kundanpassning för att ge bästa lösning till kund. Både med fokus på minimerad total installationskostnad och

MITA Days – säljkonferens

23-25 september samlades MITA Cooling Technologies Europeiska säljrepresentanter i Siziano söder om Milano för säljkonferens på MITAs huvudkontor. Deltagare från ett tiotal länder strålade samman för att lära känna varandra och höra om senaste nytt, vad som är på gång framöver och vi genomförde dessutom gemensamma övningar för att analysera vad vi kan göra ännu bättre tillsammans i framtiden. Bl.a. kan vi presentera den nya produkten PME Silent Plus. PME-modellen är den i Sverige vanligaste använda typen av kyltorn från MITA med sin enkla uppbyggnad med minimalt underhållsbehov. I den nya versionen Silent Plus används en mycket lågvarvig motor/fläkt som ger mycket låga

Fyra stora PME-kyltorn levererade

Ganska precis två år efter första site-besöket hos kund levererades under veckan fyra stora PME 7204 Super Silent kyltorn till ett massabruk i Mellansverige. Kunden har förberett en helt ny byggnad för uppställning av kyltornen på taket med gemensam uppsamlingsbassäng inuti byggnaden under. I samma byggnad sker också värmeväxlingen mot processen vars innehåll kunden valt att inte köra direkt genom kyltornet p.g.a. de stora riskerna med påväxt etc. som detta skulle medfört. Installation och driftsättning sker de närmsta veckorna varefter en första provdrift genomförs. Nedan följer lite bilder från lastningen hos vår partner MITA i Siziano strax söder om Milano samt från lossningen
Back to Top