Menu

Filterbyte på kraftverk

Efter 34 års drift har vi under våren bytt ut ett musselfilter av modellen Taprogge PR-BW 400 mot ett nytt och med förbättrad design av modellen Taprogge PR-BW 800. Filtret är installerat på ett kraftverk på östkusten och det nya filtret har nu varit i drift sedan mitten av maj. Taprogges modellbeteckning PR-BW står för Pressure Relief Back Wash, där en roterande arm som är ansluten till ett utlopp i navet skapar en övertäckning av filterytan. Utloppet är anslutet nedströms den värmeväxlare som skyddas vilket därmed skapar ett tryckfall som automatiskt suger av filterytan med hjälp av en mindre delström från

Rabatt-kampanj Taprogge-utrustning

Nu har vi startat en kampanj för att erbjuda svenska ägare av Taprogges produkter rabatterade priser på reservdelar och service under en begränsad tidsperiod. Vi erbjuder därför 10% rabatt för reservdelar och servicetjänster som beställs före 21 december 2017. Hur länge sedan var det ni gjorde översyn på ert filter eller tubreningssystem?Har ni personal som är osäkra på hur det skall skötas?Är dess funktion kritisk för er verksamhet, och har ni därför lagt reservdelar på lager? Om du är ägare av Taprogge Filter, Tubreningssystem eller Intagssystem – och inte redan har hört från oss i vår rundringningskampanj – slå oss en signal

Taprogge User Group Training i Sverige

I oktober genomfördes Taprogge User Group Training nr 17 i Hindås, för första gången genomförd i Sverige. Konferensen är ett tillfälle då Taprogges kunder har chansen både till användarutbildning, tips och trix och erfarenhetsutbyte sinsemellan företagen för den utrustning de har från Taprogge inom områdena kylvattenfiltrering och tubrening. Normalt sett sker dessa kurser vartannat år på fabriken i Tyskland, men som ett led i vårt goda samarbete med dem så ställde de upp med insats och kursledare för denna session i Sverige.

Tre st. musselfilter till kärnkraftverk

Beställning mottagen på 3 st kompletta filter att ha i reserv för nödkylsystemen på en av reaktorerna på ett av våra svenska kärnkraftverk.Filtren som samtliga är av typen Taprogge PR-BW 100 kommer att tillverkas i enlighet med de tuffa krav på tillverkningsstandard och dokumentation som alla våra svenska kärnkraft har gemensamt. Därmed blir leveranstiden uppemot ett år beroende på hur lång tid det tar för dokumentgodkännanden med mera.Filtren är hos våra kunder kända som ”musselfilter” men tar förutom detta också hand om andra vanliga föroreningar såsom tång, alger och sjöstjärnor som återförs till havet med hjälp av en automatisk backspolningsfunktion.

Filter och tubrengöringssystem till SCA Obbola

Tillsammans med vår tyske huvudman Taprogge har CA Mörck AB levererat utrustning till SCA Obbola som automatiskt och kontinuerligt under drift rengör tuberna i en värmeväxlare som kyler processvattnet före bioreningen. Utrustningen består av ett automatiskt backspolande filter, typ PR-BW 100, för att ta hand om större föroreningar som tenderar att sätta igen inloppet på tuberna, och ett tubreningssystem med kontinuerligt cirkulerande bollar av naturgummi som polerar tuberna invändigt. På så sätt arbetar värmeväxlaren alltid med optimal värmeöverföring och utan fouling. Utrustningen är dimensionerad för att kunna arbeta inom flödesintervallet 550 – 1000 m3/h.
Back to Top