Filterbyte på kraftverk

Efter 34 års drift har vi under våren bytt ut ett musselfilter av modellen Taprogge PR-BW 400 mot ett nytt och med förbättrad design av modellen Taprogge PR-BW 800. Filtret är installerat på ett kraftverk på östkusten och det nya filtret har nu varit i drift sedan mitten av maj.

Taprogges modellbeteckning PR-BW står för Pressure Relief Back Wash, där en roterande arm som är ansluten till ett utlopp i navet skapar en övertäckning av filterytan. Utloppet är anslutet nedströms den värmeväxlare som skyddas vilket därmed skapar ett tryckfall som automatiskt suger av filterytan med hjälp av en mindre delström från det filtrerade vattenflödet från undersidan.

FunktionsprincipskissFiltret är designat för intag från Östersjön med ett normalflöde på omkring 3000 m3/h, men kan klara ända upp till 8000 m3/h vid behov. In- och utlopp DN 1000 och totallängd m.m. anpassat för att passa till redan existerande flänsanslutningar. I leveransen ingår också ett differenstrycksmätningssystem, kunden har själv valt att hantera styrningen med eget styrskåp och anslutning till sin DCS vilket annars kan erbjudas av Taprogge.

Du kan läsa mer om våra filtersystem från Taprogge här, och vill du veta mer så ring eller maila oss idag!

Bilder från produktion:

Filterhus Svetsarbete anslutningar Förberedd för tryck/läckagetest Filterkorg och spolarm installerad inuti filterhuset

 

 

Rabatt-kampanj Taprogge-utrustning

Nu har vi startat en kampanj för att erbjuda svenska ägare av Taprogges produkter rabatterade priser på reservdelar och service under en begränsad tidsperiod. Vi erbjuder därför 10% rabatt för reservdelar och servicetjänster som beställs före 21 december 2017.

  • Hur länge sedan var det ni gjorde översyn på ert filter eller tubreningssystem?
  • Har ni personal som är osäkra på hur det skall skötas?
  • Är dess funktion kritisk för er verksamhet, och har ni därför lagt reservdelar på lager?
Försäljningschef Peter Sundbaum

Peter Sundbaum
skicka e-post »
031-720 24 66

Eftermarknadsansvarig Eva Rogbrant

Eva Rogbrant
skicka e-post »
031-720 24 67

Om du är ägare av Taprogge Filter, Tubreningssystem eller Intagssystem – och inte redan har hört från oss i vår rundringningskampanj – slå oss en signal idag för att säkerställa att du får den hjälp du behöver till ett för närvarande extra bra pris. Ansvarig för eftermarknad är Eva Rogbrant 031-7202467.

Möjligheter finns också till att vi inom ramen för någon kommande säljresa tillsammans med säljare från Taprogge kan ta svängen förbi er anläggning för en kostnadsfri enkel översyn och diskussion om ert/era Taprogge-system. Hör i så fall av er till vår ansvariga säljare för Taprogge-produkterna Peter Sundbaum på 031-7202466.

Vill du säkerställ bästa möjliga verkningsgrad i ert kylsystem och minska energiförbrukningen så ta kontakt med oss idag för diskussion!

Taprogge User Group Training i Sverige

I oktober genomfördes Taprogge User Group Training nr 17 i Hindås, för första gången genomförd i Sverige. Konferensen är ett tillfälle då Taprogges kunder har chansen både till användarutbildning, tips och trix och erfarenhetsutbyte sinsemellan företagen för den utrustning de har från Taprogge inom områdena kylvattenfiltrering och tubrening.

Normalt sett sker dessa kurser vartannat år på fabriken i Tyskland, men som ett led i vårt goda samarbete med dem så ställde de upp med insats och kursledare för denna session i Sverige.

Konferensrum

Gruppbild

Tre st. musselfilter till kärnkraftverk

Beställning mottagen på 3 st kompletta filter att ha i reserv för nödkylsystemen på en av reaktorerna på ett av våra svenska kärnkraftverk.
Filtren som samtliga är av typen Taprogge PR-BW 100 kommer att tillverkas i enlighet med de tuffa krav på tillverkningsstandard och dokumentation som alla våra svenska kärnkraft har gemensamt. Därmed blir leveranstiden uppemot ett år beroende på hur lång tid det tar för dokumentgodkännanden med mera.
Filtren är hos våra kunder kända som ”musselfilter” men tar förutom detta också hand om andra vanliga föroreningar såsom tång, alger och sjöstjärnor som återförs till havet med hjälp av en automatisk backspolningsfunktion. Därav namnet PR-BW som står för Pressure Relief BackWash.

Du kan läsa mer om denna  modell här »

PR-BW

 

Filter och tubrengöringssystem till SCA Obbola

Tillsammans med vår tyske huvudman Taprogge har CA Mörck AB levererat utrustning till SCA Obbola som automatiskt och kontinuerligt under drift rengör tuberna i en värmeväxlare som kyler processvattnet före bioreningen.

Utrustningen består av ett automatiskt backspolande filter, typ PR-BW 100, för att ta hand om större föroreningar som tenderar att sätta igen inloppet på tuberna, och ett tubreningssystem med kontinuerligt cirkulerande bollar av naturgummi som polerar tuberna invändigt. På så sätt arbetar värmeväxlaren alltid med optimal värmeöverföring och utan fouling.

Utrustningen är dimensionerad för att kunna arbeta inom flödesintervallet 550 – 1000 m3/h.

Automatiskt_backspolningsfilter_PR-BW_100 Enhet_for_avskiljning_av_rengoringskkulor_ Rengoringskulor_i_kuluppsamlare sca-obbola-princip

Klicka för större bild.