Menu

Två avblåsningsljuddämpare

Vår återkommande kund KSB Sverige lastade idag två avblåsningsljuddämpare som vi levererat för ett projekt till ett energibolag i Västsverige. Leveransen omfattar två enheter som tar ned ljudet från ångutsläpp till under 50 dBA vid 250 m rakt ut från utloppet. Den mindre enheten har ett inlopp och hanterar ca 27 ton/h, den andra har två olika inlopp till samma ljuddämpare som hanterar ca 31 respektive 11 ton/h. Enheterna skall fungera ihop med KSBs sålda säkerhetsventiler till projektet som en del av sin totalleverans till den svenska systemleverantören. Du kan läsa mer om våra ljuddämparlösningar här: https://campreq.se/ljuddampareljudhuvar/, och vill du veta mer så

Storleverans slutna kyltorn

En större leverans av 5 st slutna evaporativa kyltorn, vardera med 1,4 MW kylkapacitet, har under veckan ankommit till en större svensk tillverkningsindustri i Västsverige.  Transporten omfattade totalt 10 st MEGA-trailers, vardera lastad med en kyltornshalva där lastningen påbörjades för en vecka sedan i Italien. Kyltornen kommer att kyla en process där en total kylkapacitet på 7 MW kommer hanteras av alla kyltornen tillsammans. Vår kund är en välkänd  VVS-entreprenör som kommer installera kyltornen de kommande veckorna hos slutkunden. Driftsättning av hela den nya fabriksdelen kommer att ske de närmaste månaderna. Modellen som kallas MCC T3-17 är den största storleken av sluten evaporativ

Ny kyltornsmodell med stora miljöfördelar

MITA kompletterade under 2020 sitt ordinarie sortiment inom PME-modellområdet med en särskild modell utvecklad för extra låga ljudnivåer kallad Silent Plus – förkortat SPL. Idén föddes i samband med ett svenskt projekt där extraordinära ljudkrav på ett massabruk krävde en speciallösning utöver MITAs vanliga ”Silent”-optioner. Genom att överdimensionera storleken på kyltornen, kunde vi med minskat behov av luftmängd använda en mindre elmotor och vid ett lägre varvtal. En följd av detta blir också en betydligt lägre effektförbrukning vilket gör att MITAs modell PME Silent Plus ger dubbla miljöfördelar: låg ljudnivå och låg effektförbrukning Förutom lågvarvsmotor/fläkt och överdimensionering, är luftintagen täckta i två riktningar

Två kyltorn till stålgjuteri

Vi är glada att nyligen ha levererat två evaporativa kyltorn till ett stålgjuteri i Värmland. Enheterna ersätter två äldre kyltorn där man pga en större brand på fabriken nu passar på att byta ut sina ålderstigna kyltorn. Projektet är ett tydligt exempel på hur CAMpreq kan ta sig an en förfrågan även när alla data inte finns att tillgå från en gammal anläggning och utrustning som inte levererats av oss ursprungligen. Med hjälp av platsbesök där vi bl.a. inspekterade mått, konstruktion och kylpackningstyp i de gamla kyltornen, kunde vi erbjuda nya enheter som vi med stor säkerhet vet kommer klara minst lika

Nytt produktområde – luftkylare / förångare

I och med samarbetet med Stefani, har vi förutom kylmedelskylare/kondensorer också tillgång till den andra sidan av deras sortiment – luftkylare/förångare. I likhet med Stefanis övriga sortiment har man även här stort fokus på robusthet och prestanda, och har vidareutvecklat sina smarta lösningar som gör utrustningen enkel att installera och underhålla. Du kan läsa mer om våra luftkylare/förångare här, och vill du veta mer så ring eller maila oss idag! Länk till förfrågansformulär här. Kontakta oss!

Vi byter telefonnummer

Med start 1:a oktober kommer företaget att byta telefonnummer pga en omläggning och modernisering av vår telefonväxellösning. Vårt nya växelnummer fr.o.m. 1/10-2020: 031-36 36 120 Övriga nya direktnummer till våra olika medarbetare finner du under sidan ”kontakta oss”. För de av er som har våra mobiltelefonnummer så sker ingen förändring för närvarande. Bäst är att alltid ringa våra kontorstelefonnummer (031-nummer) där systemet meddelar om vi är upptagna och när vi blir lediga igen. Kontakta oss!

Kylmedelskylare för kylmaskinskylning

Vi är glada att presentera vår första order med vår nya partner Stefani för ett kylprojekt i Västsverige. Exempelbild på 4 st. OSTRO i två olika storlekar på en stormarknad i Italien Leveransen sker under första kvartalet 2021 och omfattar två OSTRO L-W 80 3.2 som vardera har en kylkapacitet på 230 kW. Enheterna har sex EC-fläktar i två rader (3 x 2) och kommer kyla en kylmaskin på en ishall. Beställningen kommer från en av våra kunder i kylbranschen som fått i uppdrag att genomföra entreprenaden som också omfattar annan utrustning, rördragning osv. Läs mer kylmedelskylare och kondensorer och vill du veta mer så

Avtal med Caverion

Efter ömsesidig utvärdering under vintern är vi glada att ha slutit ett samarbetsavtal med Caverion avseende våra produkter inom evaporativa kyltorn, kylmedelkylare, gaskondensorer och  plattvärmeväxlare. Caverion är närvarande i Sverige på nära 80 orter och täcker upp olika typer av kunders behov inom s.k. Building Performance med allt från design, konstruktion och installation till löpande underhåll och andra tjänster. CAMpreq återfinns nu med i Caverions inköpssystem Symbrio vilket vi hoppas skall medföra ett utökat samarbete med fler av de kontor som vi ännu inte haft nöjet att lära känna. Vi ser fram emot det!

Kyltornsbyte fjärrkylanläggning Marieberg

Under hösten 2019 bytte CAMpreq i samarbete med Radiator ut två kyltorn som hade fallit för åldersstrecket. Anläggningen ägs och drivs av E.on i Örebro, där kyltornen kyler tre kylmaskiner som i sin tur förser Mariebergs industriområde och tillhörande shoppingcenter med fjärrkyla. De två nya kyltornen är av modell MITA PME 7204 vardera med 3,4 MW kyleffekt vid designpunkten, ett kylvattenflöde på 415 m3/h och har två direktdrivna fläktar i varje. Båda kyltornen har bl.a. siteanpassade placeringar av serviceluckor och kallvattenutlopp. Och det ena kyltornet är sektionerat med hjälp av avstängningsventiler från KSB Sverige så att det kan köras med endast en
Back to Top