Menu

Två avblåsningsljuddämpare

Vår återkommande kund KSB Sverige lastade idag två avblåsningsljuddämpare som vi levererat för ett projekt till ett energibolag i Västsverige. Leveransen omfattar två enheter som tar ned ljudet från ångutsläpp till under 50 dBA vid 250 m rakt ut från utloppet. Den mindre enheten har ett inlopp och hanterar ca 27 ton/h, den andra har två olika inlopp till samma ljuddämpare som hanterar ca 31 respektive 11 ton/h. Enheterna skall fungera ihop med KSBs sålda säkerhetsventiler till projektet som en del av sin totalleverans till den svenska systemleverantören. Du kan läsa mer om våra ljuddämparlösningar här: https://campreq.se/ljuddampareljudhuvar/, och vill du veta mer så

Rejäl ljuddämpare levererad

Nu i maj levererades en tvåstegs avblåsningsljuddämpare av ”splitter-typ” med specialtransport från fabrik i Tyskland till slutkund på ett pappersbruk på Norrbottenkusten. Enheten väger drygt 5 ton med ett imponerande mått på 4 m längd och 2,7 m i diameter. Ljuddämparen tar ned ljudnivån på överhettad högtrycksånga med 64 bars tryck från 170 dBA Lb vid ventil till 90 dBA vid 20 graders vinkel och 10 m ut från ljuddämparen. Stort tack till vår duktiga och pålitliga logistiksamarbetspartner Silent Transport i Varberg som i samarbete med Lindeberg Spedition löst specialfrakten precis lika bra som vanligt. Du kan läsa mer om våra ljuddämpare här,

Kontrakt på 7 ljuddämpare

Vi är glada att ha bärgat ett nytt kontrakt med BBMs mycket populära ljuddämpare till en kund inom pappersindustrin i sydvästra Sverige. Exempelbild från annan leverans Projektet involverar sju olika punkter för ventilation, luftning och avblåsning där myndigheternas krav ökat efterhand som verksamheten växt och bebyggelsen kommit närmare. Kunden har handlat av oss tidigare och vi är mycket glada att få förtroendet att leverera till dem igen. Enheterna kommer att hantera flöden på mellan 2 till 30 ton/h, inloppsrör från DN150 till DN400 där den största enheten har en kropp på 1,2 m i diameter, är 2,5 m lång och väger knappt 1,7

Lyckad ljuddämpning hos Smurfit Kappa

Under sommaren 2017 kompletterade Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, sitt system med 2 stycken avblåsningsljuddämpare med mycket gott resultat. Projektledaren Henrik Nordqvist säger att man efter installationen upplevt att anmärkningarna från närliggande grannar upphört helt. Smurfit Kappa i Piteå är Europas största kraftlinerbruk vars produkter används för tillverkning av högklassig wellpapp. De avsåg att komplettera sitt 3-barsångsystem med två ljuddämpare för ett ångflöde på 90 ton/h driftpunkt på 3 bar(g)/150 C och designpunkt 5 bar(g)/220 C. Ljudkraven som ställdes var 35 dB(A) vid en punkt 350 meter bort och 80 meters höjd, samt 75 db(A) vid 10 meter. Enligt kundens egna ord från

Vallviks Bruk nöjda med ångljuddämpare

Under hösten 2016 bytte Vallviks Bruk ut två befintliga avblåsningsljuddämpare till nya i flerstegsutförande från C.A. Mörck. Efter de första provmätningarna så konstateras ett mycket lyckat resultat. Vallviks Bruk, som ingår i Rottneros-koncernen, planerar en produktionsökning varvid de har fått en miljödom med vissa villkor att uppfylla gällande ljudkrav gentemot sina omgivningar. Med hjälp av en ljudkonsult har man gjort en ljudkartläggning och då bl.a. mätt ljudnivåerna intill de gamla ljuddämparna vid ett flöde av 10 ton/h. Vid mätning efter nyinstallationen uppmättes på samma mätpunkt ljudnivåer 12 dBA under tidigare mätning, trots TRE gånger högre flöde (31 ton/h)! De två ljuddämparna är dimensionerade för

Ljuddämpare till norrländsk industri

Till en industrikund i norra Sverige har vi levererat en ljuddämpare för installation på utloppsröret till friblåsning av ånga. Enheten är 150 kg tung, 1,5 m lång och knappt 0,5 m i diameter med inlopp DN200. Vid 28 bar tryck före ventil och 1,1 ton/h flöde ges en ljudeffekt av 128 dB(A) som ljuddämparen tar ned till en ljudtrycksnivå på 45 dB(A) 300 m från utloppet.Läs mer om våra ljuddämpare här. Kontakta oss!

Tre avblåsnings-ljuddämpare levererade

Leverans av tre ljuddämpare till ett pappersbruk i västra Sverige har genomförts under veckan. Lastning skedde på tisdag förmiddag vid fabriken i Dresden-området där en samordnad ankomst av två olika lastbilar och logistikföretag gjordes för att förenkla avlastningen för kund på torsdagseftermiddagen. Den största enheten var över 4 meter i diameter och 4 meter lång varför den levererats i två olika delar, de som står längst bak på specialtransporten. Driftsättning i sommar, applikationen är för ljuddämpning av säkerhetsventiler efter ångpannan. Läs mer om våra ljuddämpare här: https://campreq.se/ljuddampareljudhuvar/

Order på 2 st ljuddämpare till kraftvärmeverk

I slutet av december fick vi en trevlig order på 2 st ljuddämpare, från en pannleverantör avsedda för ett kraftvärmeverk.De luftburna ljuden genererade av cirka 30 ton/h utblåsningsånga från säkerhetsventil på ångdomen, 14 ton/h från överhettare och 15 ton/h från start-up ventil är för höga och skall reduceras till en ljudtrycksnivå av 50 dB(A) på 250 meters avstånd från utloppen. Den genererade ljudeffekten från respektive ventil är ca 150 dB(A). Leverans sker under maj 2015. Kontakta

Leverans av ljuddämpare till pappersbruk

I februari 2015 levererar vi en ljuddämpare till ett pappersbruk längs norrlandskusten. Det luftburna ljudet genererat av fläktutblåsningsluft från ett s.k. Vargofilter är för högt och har bedömts vara den dominerande bullerkällan. Den reaktiva ljuddämparen monteras på utloppskanalen och kommer att reducera ljudet från 99 dB(A) ner till 75 dB(A) på 1 meter från luftutloppet. Kontakta oss! Peter Sundbaum
Back to Top