Menu

Lyckad ljuddämpning hos Smurfit Kappa

Hem Lyckad ljuddämpning hos Smurfit Kappa

Under sommaren 2017 kompletterade Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, sitt system med 2 stycken avblåsningsljuddämpare med mycket gott resultat. Projektledaren Henrik Nordqvist säger att man efter installationen upplevt att anmärkningarna från närliggande grannar upphört helt.

Smurfit Kappa i Piteå är Europas största kraftlinerbruk vars produkter används för tillverkning av högklassig wellpapp.

De avsåg att komplettera sitt 3-barsångsystem med två ljuddämpare för ett ångflöde på 90 ton/h driftpunkt på 3 bar(g)/150 C och designpunkt 5 bar(g)/220 C. Ljudkraven som ställdes var 35 dB(A) vid en punkt 350 meter bort och 80 meters höjd, samt 75 db(A) vid 10 meter.

Enligt kundens egna ord från Henrik Nordqvist, Projektledare inom El och Automation:

”Av dessa två ljuddämpare så utgjorde en av ljuddämparna utbyte av befintlig, trasig ljuddämpare. Detta utbyte gjordes efter en forcerad leverans, vilket hanterades på ett utmärkt sätt av CA Mörck. Den andra ljuddämparen var en utökning av kapaciteten på samma system som ovanstående för friblåsning av 3 barsånga.

Utmärkande för leveransen, utöver det positiva slutresultatet, var CA Mörcks förmåga att med lyhördhet tolka beställarens tekniska behov, trots i viss mån bristfälliga ingångsdata. Utöver detta så har även den kontinuerliga dialogen mellan beställare och leverantör skett i en mycket positiv, kreativ och informativ anda från start av projektering till slutleverans och övertagande.”

Läs mer om våra avblåsningsljuddämpare här eller kontakta vår säljare idag!

Kontakta oss!

Peter Sundbaum

031-36 36 126 peter@campreq.se
Back to Top