Menu

Start-up ejektor med ljuddämpare

Vi har tillsammans med vår huvudman GEA Wiegand fått order på leverans av en start-up ejektor (hogger) till ett 3-stegs avluftningssystem på turbinanläggningen vid kraftvärmeverket hos Tekniska Verken i Linköping. Beställaren, som är Siemens Industrial Turbomachinery, har ställt krav att utrustningen ska ha lägsta möjliga ljudnivå. Därför har start-up ejektorn (hogger’n), som är av en ny förbättrad konstruktion, försetts med en ljuddämpare, vilken reducerar ljudnivån med 55 dB(A) till 85 dB(A) på 1 meter vid utloppet. Den förbättrade konstruktionen medför att ursprunglig ångförbrukning kan bibehållas trots att kompressionen ökar på grund av ljuddämparen. Leverans kommer att ske mars 2013. Så här kan ett turbinkondensor avluftningssystem se ut:

Ljuddämpare till KMW Energi AB’s projekt för Tranås Energi AB’s nya kraftvärmecentral

Vi har fått order på leverans av 3 st ljuddämpare till KMW Energi AB. Ljuddämparna kommer att installeras i den kraftvärmecentral för produktion av elektricitet och hetvatten som Tranås Energi AB kompletterar sin befintliga produktionsenhet med. Myndigheterna har ställt höga krav på tillåtna ljudnivåer eftersom den nya anläggningen ligger nära bebyggelsen. Därför krävs effektiva ljuddämpare som  installeras efter säkerhetsventilen och friblåsningsventilen på pannans ångsystem, efter säkerhetsventilen på sotångsystemet och efter säkerhetsventilen på matarvattentanken. Kontakta oss!
Back to Top