Menu

Start-up ejektor med ljuddämpare

Hem Start-up ejektor med ljuddämpare

Vi har tillsammans med vår huvudman GEA Wiegand fått order på leverans av en start-up ejektor (hogger) till ett 3-stegs avluftningssystem på turbinanläggningen vid kraftvärmeverket hos Tekniska Verken i Linköping.

Beställaren, som är Siemens Industrial Turbomachinery, har ställt krav att utrustningen ska ha lägsta möjliga ljudnivå. Därför har start-up ejektorn (hogger’n), som är av en ny förbättrad konstruktion, försetts med en ljuddämpare, vilken reducerar ljudnivån med 55 dB(A) till 85 dB(A) på 1 meter vid utloppet. Den förbättrade konstruktionen medför att ursprunglig ångförbrukning kan bibehållas trots att kompressionen ökar på grund av ljuddämparen.

Leverans kommer att ske mars 2013.

Så här kan ett turbinkondensor avluftningssystem se ut:

start-up-ejektor-ca-morck

Kontakta oss!

Peter Sundbaum

031-36 36 126 peter@campreq.se
Back to Top