Menu

2 st kylmedelskylare levererade

Leverans av kylmedelskylare för en ishall i Västsverige är nu genomförd. Ordern omfattade två Stefani Ostro L-W 80 3.2 som har en kylkapacitet på 230 kW/st. för kylmaskinskylning.

Kylmedelskylare för kylmaskinskylning

Vi är glada att presentera vår första order med vår nya partner Stefani för ett kylprojekt i Västsverige. Exempelbild på 4 st. OSTRO i två olika storlekar på en stormarknad i Italien Leveransen sker under första kvartalet 2021 och omfattar två OSTRO L-W 80 3.2 som vardera har en kylkapacitet på 230 kW. Enheterna har sex EC-fläktar i två rader (3 x 2) och kommer kyla en kylmaskin på en ishall. Beställningen kommer från en av våra kunder i kylbranschen som fått i uppdrag att genomföra entreprenaden som också omfattar annan utrustning, rördragning osv. Läs mer kylmedelskylare och kondensorer och vill du veta mer så

NYTT PRODUKTOMRÅDE – Kylmedelskylare

CAMpreq har beslutat starta vårt nya produktområde KYLMEDELSKYLARE och är glada att presentera vår nya partner Stefani Spa från Vicenza i Italien. Vi har genom åren sålt ett antal kylmedelskylare, också kallade torrluftkylare, från lite olika leverantörer beroende på applikationsområdet. Efter en tids sökning internationellt och en noggrann leverantörsutvärdering inklusive fabriksbesök i December 2019 har vi nu slutit avtal med Stefani Spa. Med snart 50 års erfarenhet och leveranser till över 50 länder är Stefani en stark och pålitlig tillverkare på marknaden. Deras fokusnyckelord är ”Performance” och ” Solidity” översatt till svenska som ”Prestanda” och ”Robusthet”. CAMpreq kommer i första hand att aktivt markandsföra
Back to Top