Menu

Ny plattvärmeväxlare!

Vi är glada att presentera APVs senaste tillskott i modellprogrammet – MIRA ENERGY SAVER ELITE. Denna senaste design från vår partner SPX Flow är lämpad för centralvärmning/kylning, vatten/vatten, olja/vatten och kylmaskinsapplikationer. MIRA Energy Saver Elite ger en hög termisk verkningsgrad genom optimal design på plattorna, minimalt platsbehov och så få delar som möjligt för enkelt underhåll. Det finns två olika packningsalternativ i NBR (FDA) och EPDM som båda använder sig av APVs ”Doubleclip” infästningssystem som ger packningarna bra stöd och medger snabbt byte utan behov för verktyg. MIRA-plattorna har en speciell design som ger god turbulens med minimal risk för försmutsning (fouling). Modellen

Hybrid platt-vvx driftsatt hos energikund

I början av 2018 driftsattes den SPX APV Hybrid S4 Plattvärmeväxlare som vi levererade till energikund på östkusten sommaren 2017. Applikationen är till för att varmhålla bioolja (220 kW, 76 ton/h) som skall pumpas genom cirka 200 m rör från förvaringstank till förbränningspannan. APVs helsvetsade plattvärmeväxlare av s.k. ”Hybrid” modell är i princip som en tubvärmeväxlare på ena sidan med upp till 7 mm ”diameter” och med traditionell korrugerad form på andra sidan. I denna kunds fall är det vätskan med hög viskositet, dvs oljan, som löper. Och på andra sidan har kunden ett glykolbaserat system (65 ton/h) som i sin tur

Hybrid-vvx sparar resurser för Hylte Bruk

Under sommaren 2015 levererades en mycket speciell typ av hybrid-plattvärmeväxlare till Stora Enso i Hyltebruk. Dess helsvetsade konstruktion med tub-karaktär medger betydligt snabbare och enklare rengöring än med traditionell typ av plattvärmeväxlare. Det som tidigare tog underhållspersonalen 2 dagar att genomföra tar nu endast cirka 4 timmar i anspråk med Hybriden. Och utan risk för efterföljande läckage vilket är vanligt med packningsförsedda typer av plattvärmeväxlare, som många känner till. SPX APVs Hybrid är en blandning av tubvärmeväxlare och plattvärmeväxlare, där tubsidans goda egenskaper för genomsläpplighet av partiklar och kraftigt förenklad rengöring, exempelvis med högtryckstvätt, kombineras med den korrugerade sidans goda värmeöverföringsegenskaper. Projektingenjör Per

Enkelt rengjord plattvärmeväxlare

Vår partner SPX APV har en svetsad variant av plattvärmeväxlare som går att rengöra relativt enkelt med högtryckstvätt, modellen kallas för ”Hybrid”. Ett pappersbruk i Västsverige bytte i somras ut en av sina packningsförsedda enheter mot en ”APV Hybrid”, eftersom det varit mycket besvärligt och tidsödande för dem att rengöra den traditionella plattvärmeväxlaren. Sedan i somras så har kunden haft anledning att prova på att rengöra sin nya enhet och fann det betydligt enklare än förut och är därför så långt mycket nöjda med investeringen. Den används för kylning av vattnet från vakuumpumparna till pappersmaskinen som innehåller mycket solider i form

Plattvärmeväxlare till kraftvärmeverk

En befintlig plattvärmeväxlare på 700 kW kommer att ersättas med en APV plattvärmeväxlare av modellen H17 på ett kraftvärmeverk på den svenska östkusten. Vatten/vatten cirka 50 kg/h på bägge sidor 80 till 70 grader C respektive 8 till 20 grader C. Leverans sker i vecka 34 endast 3 veckor efter order. Kontakta oss! Johan Stangvik 031-36 36 128

Plattvärmeväxlare i rostfritt till Polen

Beställning mottagen på plattvärmeväxlare i 316L rostfritt utförande från svensk systembyggare till projekt i Polen. Processvattenkylning från 35°C till 25°C, flöde 54m3/h, drygt 600 kW överförd effekt. Kontakta oss! Johan Stangvik 031-36 36 128 johan@campreq.se
Back to Top