Menu

Leverans av ljuddämpare till pappersbruk

Hem Leverans av ljuddämpare till pappersbruk

I februari 2015 levererar vi en ljuddämpare till ett pappersbruk längs norrlandskusten. Det luftburna ljudet genererat av fläktutblåsningsluft från ett s.k. Vargofilter är för högt och har bedömts vara den dominerande bullerkällan.

Den reaktiva ljuddämparen monteras på utloppskanalen och kommer att reducera ljudet från 99 dB(A) ner till 75 dB(A) på 1 meter från luftutloppet.

Kontakta oss!

Peter Sundbaum

031-36 36 126 peter@campreq.se
Back to Top