Menu

Filter och tubrengöringssystem till SCA Obbola

Hem Filter och tubrengöringssystem till SCA Obbola

Tillsammans med vår tyske huvudman Taprogge har CA Mörck AB levererat utrustning till SCA Obbola som automatiskt och kontinuerligt under drift rengör tuberna i en värmeväxlare som kyler processvattnet före bioreningen.

Utrustningen består av ett automatiskt backspolande filter, typ PR-BW 100, för att ta hand om större föroreningar som tenderar att sätta igen inloppet på tuberna, och ett tubreningssystem med kontinuerligt cirkulerande bollar av naturgummi som polerar tuberna invändigt. På så sätt arbetar värmeväxlaren alltid med optimal värmeöverföring och utan fouling.

Utrustningen är dimensionerad för att kunna arbeta inom flödesintervallet 550 – 1000 m3/h.

Automatiskt_backspolningsfilter_PR-BW_100
Enhet_for_avskiljning_av_rengoringskkulor_
Rengoringskulor_i_kuluppsamlare
sca-obbola-princip

Kontakta oss!

Peter Sundbaum

031-36 36 126 peter@campreq.se
Back to Top