Menu

Tubreningssystem ger extra bra energiåtervinning

Hem Tubreningssystem ger extra bra energiåtervinning

Vi är glada att ha skrivit kontrakt på ett Taprogge tubreningssystem med kylentreprenören för en större ny värmepumpsanläggning hos ett värmeverk i södra Sverige.

Här skall man återvinna ca 40 MW spillvärme från renat avloppsvatten innan det släpps ut i havet genom en form av förvärmning av fjärrvärmevattnet innan det går in till fjärrvärmeverket för vidare upphettning.

ETT gemensamt tubreningssystem kommer att hålla rent i totalt fyra olika tubvärmeväxlare. Leverans kommer att ske under våren 2016 och tas i drift några månader senare när hela anläggningen står klar.

Du kan läsa mer om Taprogges tubreningssystem och vad för funktion det uppfyller här. Där finner du också broschyrer, video och kontaktperson om det finns vidare intresse för produkten.

tubreningssystem

Kontakta oss!

Peter Sundbaum

031-36 36 126 peter@campreq.se
Back to Top