Menu

Evaporativa kyltorn & kondensorer

Ger en enkel och ekonomisk lösning för många kylbehov. Vi är specialister inom området och kan leverera enheter från ca 20 kW upp till 30 MW per cell.

Avblåsningsljuddämpare

Flerstegs kundanpassade avblåsningsljuddämpare för ånga/gas, och andra olika typer av ljuddämpare lämpade för skorstenar, gasturbiner, fläktar och kompressorer.

Tubvärmeväxlare

Flera olika typer såsom tubvärmeväxlare, tubkondensorer och luftförvärmare från olika leverantörer för att lösa många olika industriella applikationer.

Tubreningssystem

Håller rent i tubvärmeväxlare och kondensorer med skumgummikulor som cirkulerar med kylvattenflödet och pressas genom tuberna och avlägsnar beläggningar. Eliminerar följdskador såsom korrosion och pitting/läckage.

Kylvattenintag

Unik metod för grovfiltrering av kylvatten direkt i vattendrag, sjöar och hav. Skyddar pumpar och övrig utrustning och minskar belastningen på kylvattensystemet totalt.

Kylvattenfilter

Automatiska backspolningsfilter för filtrering av föroreningar med filterfinheter från 9 mm ned till cirka 200 µm. Musslor, maneter, sjögräs m.m. Inget problem för svårt att lösa.

Luftkylare / Förångare

För kommersiell och industriell kyla i t.ex. kyl & frysrum stora som små, luftkonditionering av diverse olika utrymmen samt i butiksmiljöer osv.

Plattvärmeväxlare

Packningsförsedda, lödda och svetsade i många olika utföranden och storlekar. Även en unik ”Hybrid” i helsvetsat utförande som underlättar rengöring med t.ex. högtryckstvätt.

Kylmedelskylare

Med våra kylmedelskylare från Stefani används omgivande luft för att kyla kylmedia, ofta någon form av glykolblandning, eller för att kondensera olika gaser, ofta ammoniak.
Back to Top