Kyltorn

Evaporativa och adiabatiska kyltorn & kondensorer, stora som små!

Genom att avdunsta vatten erbjuder evaporativa kyltorn och kondensorer en enkel och ekonomisk lösning för många kylbehov, med låg energiförbrukning jämfört med andra tillgängliga lösningar.

Vi är specialister på evaporativa och adiabatiska kyltorn och kondensorer och kan leverera enheter från ca 20 kW upp till cirka 50 MW och 5500 m3/h per kyltornscell. CAMpreq har levererat mer än 100 kyltorn i Sverige genom åren varav ett 80-tal från MITA sedan 2008.

Skall ni byta ett gammalt, installera ett nytt eller komplettera befintlig kylkapacitet? Vi hjälper dig gärna att finna rätt lösning, ring oss idag om du har frågor om kyltorn!

Våra modulbyggda kyltorn och kondensorer utmärker sig genom att höljet är tillverkat i glasfiberarmerad plast (GRP) och stommarna i höggradigt varmgalvaniserat stål. På så sätt erbjuder vi våra kunder en korrosionsfri produkt med mycket hög kvalitet, låg vikt, kort installationstid, lång livslängd och ett minimalt behov av underhåll.

Våra fördelar för dig som kund

 • Kunniga säljare med rådgivande funktion inom kyltorn & kondensorer
 • Energieffektiv kylning med låg effektförbrukning – miljövänligt alternativ
 • Kundanpassade lösningar för bästa totalekonomiska/ekologiska installation
 • Eurovent-certifierade delar och hela kyltornsmodeller
 • Korrosionsfria material ger lång livslängd
 • Minimalt underhållsbehov, bl.a. pga direktkopplade axialfläktar/motorer med permanentsmorda lager på alla de vanligaste modellerna
 • Liten platsåtgång, låg totalvikt
 • Korta leveranstider på kyltorn, med hög leveranssäkerhet
 • Vana vid vinterdriftsfrågeställningar

Typiska optioner

I samband med projektering kan vi erbjuda flertalet funktionella optioner för att optimera drift, energiförbrukning och underhåll:

 • Manluckor, eller fullt avtagbara sidor för enkelt och effektivt underhåll
 • Varvtalsstyrning, kontrollsystem som ger låg energiförbrukning
 • Rostfritt material i bärande ramkonstruktioner
 • Balkuppställningsramar
 • Bassängvärmare
 • Överfyllnads-, och lågnivåbrytare
 • Ljuddämpande åtgärder, såsom lågvarvig fläkt, huvar och skvaldämpande mattor
 • Fläktringsvärmare för att förhindra isbildning/fastfrysning vid stopp
 • m.m.

Vad är skillnaderna mellan torrluftkylare och evaporativa/våta kyltorn?

Se denna intressanta film (på engelska) från branschorganisationen Assoclima som består av flera olika aktörer inom området evaporativ kylning och kondensering.

Vill du veta mer om våra kyltorn?

Kontakta mig idag!

Peter Sundbaum
skicka e-post »
Tel: 031-36 36 126

Se filmklipp »

Se aktuellt gällande kyltorn »

Broschyrer kyltorn


MITA Cooling Technologies
Huvudbroschyr
(Pdf-format, 4,3 mb)


MITA modell PMS
Öppen typ
Små – upp till 900 kW/st
(Pdf-format,  1 mb)


MITA modell PME K19
Öppen typ, industriellt renat spädvatten
Små till medelstora – upp till 4,5 MW/st
(Pdf-format,  2,5 mb)


MITA modell PME K12/CW
Öppen typ, dricksvattenkvalitet på spädvattnet
Eurovent-certifierade enheter
Små till medelstora – upp till 4,5 MW/st
(Pdf-format,  2,5 mb)


MITA modell PMM
Öppen typ
Modulär platsbygd – upp till 14 MW/cell
(Pdf-format,  4,1 mb)


MITA modell MCE/MCC/HBR
Slutna typer – upp till 1,7 MW/st
MCE – sluten typ evaporativ kondensor
MCC – sluten typ evaporativt kyltorn
HBR – sluten typ Hybrid – torr/våt kylning
(Pdf-format,  4 mb)


MITA modell PAD-V
Adiabatisk typ (design features)
(Pdf-format,  5,7 mb)


Torraval modell CTFP
Öppen typ med tryckande fläkt
(Pdf-format,  0,8 mb)


Torraval modell RM & OC
Öppen typ
Platsbyggd – upp till 30 MW/cell
(Pdf-format,  5,5 mb)


MITA MCS Motor Control System
Kontrollskåp med frekvensomvandlare
För energibesparande på samtliga modeller
(Pdf-format,  0,5 mb)

Öppna evaporativa kyltorn

I de fall som kylvattnet kan komma i kontakt med omgivande luft får man bästa verkningsgrad i en kylprocess. Vi har flertalet olika modeller från små till stora storlekar i plast ända upp till platsbyggda kyltorn i betong.

Samtliga modeller är anpassade för att möjliggöra en optimal transportlösning, låga CO2-emmissioner samt enkelt montage ute hos kund.

Finns med sugande eller tryckande fläkt där modellvalet bl.a. styrs av platsförhållanden och kundernas önskemål gällande service och underhåll.

Placering av och antal inlopp, utlopp, serviceluckor m.m. är mycket flexibelt, där CAMpreq guidar er genom processen att komma fram till den bästa långsiktigt hållbara lösningen.

Öppna evaporativa kyltorn

Slutna evaporativa kyltorn & evaporativa kondensorer

I de fall som kylmediet inte skall komma i kontakt med omgivningen så kan man ändå nyttja den evaporativa kyleffekten genom att spreja vatten, i recirkulation, över ett kylpaket.

Ammoniak-kondensor till kylmaskinDetta används både vid kylmedelskylning av t.ex. glykolvatten eller kondensering av ex.vis ammoniak eller CO2-applikationer för kylmaskiner.

Inom detta området har vi också speciallösningar såsom hybrid-kyltorn som fungerar med ”våt kylning” under den varmare delen av året, och som vanlig fläktluftkylare/kondensor under den kallare delen av säsongen.

Adiabatiska luftkylare och kondensorer

I applikationer där man behöver låg vattenkonsumtion och vill minimera behoven för vattenbehandling och helt eliminera risken för legionella, men traditionella torrluftkylare/kondensorer inte riktigt räcker till, kan man använda sig av denna adiabatiska kyllösning.

Den adiabatiska tekniken går kortfattat ut på att för-kyla luftströmmen som i sin tur kyler det klassiskt V-formade kylpaketet som normalt sett innehåller någon form av kylmedia. Likt våra andra slutna kyltornsalternativ kyler man antingen glykolblandning eller vatten, eller kondenserar ex.vis ammoniak till en kylmaskin.

För-kylningen går till genom att man väter en patenterad typ av luftinloppsinsats periodsvis och automatiskt endast då temperaturförhållande så kräver. Man väljer själv vid vilken omgivande temperatur man önskar slå på vätningsprocessen, typiskt någonstans mellan 18 till 20 grader C.

Med sina EC-fläktar och med relativt låg vattenförbrukning får man med en adiabatisk lösning ett utrymmessnålt och mycket energieffektivt alternativ mot ”helt torr” luftkylning.

Vår modell PAD-V säljs i fyra olika modulära modeller för effekter mellan 75 upp till 1100 kW per enhet.

Filmklipp

Animering funktion modell PME
Funktion hos kyltorn med öppen kylkrets,
typ MITA PME. (samma princip för PMS och PMM)

Animering funktion modell MCC
Funktion hos kyltorn med sluten kylkrets,
typ MITA MCC. (samma princip för gaskondensor MCE)

Animering funktion modell PMM
Funktion hos kyltorn med öppen kylkrets,
typ MITA PMM.

Animering funktion modell PAD-V
Funktion hos kylmedelskylare/kondensor med sluten kylkrets och adiabatisk för-kylning av luften, typ MITA PAD-V.