Menu

Kyltorn till Boliden AB, Garpenberg anrikningsverk

Hem Kyltorn till Boliden AB, Garpenberg anrikningsverk

Vi har mitten av juni fått beställning på 2 stycken parallellkopplade kyltorn för maskin och apparatkylning.

Kyltornen från MITA, Italien, är av typ PME 4803 ”SILENT”. Utförandet ”SILENT” krävs för närheten till bostäder. Genom att använda långsamgående fläktar har kravet på tillåtet ljudtryck enkelt kunnat mötas.

Den totala kyleffekten är på omkring 1,8 MW vid vattentemperatur in/ut = 30 /22°C och en våt lufttemperatur av 19°C. Varje torn består av två separata celler sammanbyggda till en enhet, med en demonterbar väggsektion per cell, för att underlätta underhåll och rengöring av innanmätet vilket i sin tur bidrar till både ökad livslängd och bättre verkningsgrad.

CAD-bild-ca-morck

Kontakta oss!

Peter Sundbaum

031-36 36 126 peter@campreq.se
Back to Top