Menu

Kyltorn driftsatta på Boliden, Garpenbergs anrikningsverk

Hem Kyltorn driftsatta på Boliden, Garpenbergs anrikningsverk

Två stycken parallellkopplade kyltorn som levererades under hösten 2013 driftsattes av kunden i mitten av maj. Kyltornen från MITA, Italien, är av typ PME 4803 ”SILENT” och används av Boliden för maskin och apparatkylning med en total kyleffekt på ca 1,8 MW.

På bilden kan man se de fyra olika inspektionsluckorna som finns i tillägg till den demonterbara gaveln (med två handtag på) som underlättar vid rengöring och andra underhållsbehov.

Den förhöjda diffusorn, som syns på toppen av kyltornens fyra fläktkåpor, möjliggör en mer långsamtgående fläkt som gör att enheten blir betydligt mer tystgående än standardutförandet.

Boliden

Kontakta oss!

Peter Sundbaum

031-36 36 126 peter@campreq.se
Back to Top