Kylmedelskylare

kylmedelskylare & gaskondensorer med hög prestanda

Med våra kylmedelskylare från Stefani används omgivande luft för att kyla kylmedia, ofta någon form av glykolblandning, eller för att kondensera olika gaser, ofta ammoniak. Produktutbudet omfattar även annat än vad som visas nedan och tillsammans med Stefani kan vi därför lösa de flesta kylbehov som slutanvändaren har.

Produktprogrammet omfattar V-ställda, horisontella och vertikala modeller som i vissa utföranden också kan utrustas med flera olika typer av adiabatiska tilläggsoptioner.

Med 50 års erfarenhet på marknaden och med leveranser till mer än 50 olika länder utgör Stefani en utmärkt partner för oss och våra kunder inom produktområdet kylmedelkylare och kondensorer.

Genomgående filosofi för hela produktprogrammet är PRESTANDA och ROBUSTHET.

Ta fram vilken kyleffekt ni behöver och ring oss idag så hjälper vi dig!

OSTRO – V-typ med dubbla fläktrader

Finns i tre olika utföranden för såväl kylmedelskylning som kondensering av olika gaser såsom ammoniak, CO2 m.m.

  • Torrluftkylning
  • Adiabatisk sprayfunktion
  • Adiabatisk ”PAD” (inneslutet förvätningssystem, se bild nedan)

ZONDA – V-typ med enkel fläktrad

Finns i tre olika utföranden för såväl kylmedelskylning som kondensering av olika gaser såsom ammoniak, CO2 m.m.

  • Torrluftkylning
  • Adiabatisk sprayfunktion
  • Adiabatisk ”PAD” (inneslutet förvätningssystem)

SCIROCCO – horisontell eller vertikal

Vår enklaste design av kylmedelskylare kan levereras stående eller liggande, också kallad ”table type”. Kan levereras både som kylmedelkylare eller kondensor för ammoniak, CO2 eller andra gaser.

Kärt barn har många namn och kylarprodukterna kallas förutom kylmedelkylare också luftkylda vätskekylare, frikylare, torrluftkylare, fläktluftkylare m.m.
För gaskondensering kan de kallas ammoniakkondensor, kylmedelskondensor m.m.

Dessa produkter är ofta förekommande vid kylning av kylmaskiner, alternativt kondensering av kylmaskinernas kylmedia beroende på vilken typ av kylmaskin som valts.

Vill du veta mer om kylmedelkylare?

Kontakta mig idag!

Johan Stangvik
skicka e-post »
Tel: 031-36 36 128

Se filmklipp »

Se aktuellt om kylmedelskylare »

Broschyrer kylmedelskylare

(Obs! samtliga modeller oavsett broschyrens innehåll finns både som kylare och kondensorer)


Stefani Spa
Huvudbroschyr om tillverkaren
(Pdf-format, 6 mb)


Stefani modell Ostro
V-typ med dubbla fläktrader
Upp till 2 MW torr drift, upp till 3 MW adiabatiskt
@ DT 15C / 35% EG
(Pdf-format,  1 mb)


Stefani modell Zonda
V-typ med enkel fläktrad
20-1200 kW @ DT 15C
(Pdf-format, 1,3 mb)


Stefani modell Scirocco
Horisontell/vertikal typ med enkel eller dubbla fläktrader
5-1400 kW @ DT 15C
(Pdf-format,  2,3 mb)

Filmklipp, kylmedelkylare och gaskondensorer

Företagsvideo Stefani Spa
50 års erfarenhet och med leveranser till över 50 länder.

Bra miljöval – kylmedelkylare

Bra miljöval går ofta hand i hand med slutanvändarnas mål, nämligen att hitta en långsiktigt kostnadseffektiv lösning med bra kvalitet för lång livslängd, till ett rimligt pris och låga driftskostnader.

I kylmedelskylsammanhang hänger även ljuddämpande åtgärder ofta ihop med lägre energiförbrukning vilket ger en dubbel positiv hållbarhetseffekt.

om det finns utrymme för en högre investeringskostnad i inledningsskedet, kan vi tillsammans med er skräddarsy en teknisk lösning som på relativt kort tid återbetalar sig i form av lägre drifts- och underhållskostnader. Vilket i längden innebär stora fördelar för såväl vår miljö och omvärld som direkta ägarintressen.

Låg energiförbrukning:

Aerodynamik är grejen med att hålla energiförbrukningen nere, dvs att dra luft genom kylpaketen så lätt som möjligt. Därför har storleken en betydelse, där minsta möjliga kylare (investering) kräver mer energi för att dra samma mängd luft genom maskinen än om man kan tänka sig en något större kylare (investering) och fokus på låga driftskostnader redan från början av projektet.

Adiabatisk kylmedelskylare med viss, men låg, vattenförbrukning:

Ibland räcker inte en helt torr luftkylare till för att nå den kylmedelstemperatur man vill ha till processen. Om man då inte vill ha ett evaporativt kyltornsalternativ (sluten, eller öppen), t.ex. pga tillgång/kostnad på vatten eller rädsla för bakteriepåväxt, kan en adiabatisk kylmedelkylare vara ett möjligt alternativ.

Vi kan i denna situation hjälpa dig med en lösning som dels sparar på vattnet, men också fungerar med hög kyleffekt. PAD-systemet förenar dessa egenskaper i förhållande till jämförelser mot en helt torr kylmedelskylare eller ett evaporativt kyltorn.

  • Låg vattenförbrukning, som endast är operativt när det är som varmast
  • Hög kyleffekt sett till yta

Även detta kan vara ett bra miljöval med andra ord beroende på vem som frågar och de lokala förhållandena.

Det finns som sagt många fördelar med att diskutera dom här frågorna direkt med oss på CAMpreq. Det är viktigt att man analyserar varje projekts kärnvärden och vilka värderingar som är viktigast. 

Vi är skyldiga våra kommande generationer att lägga fokus på dessa frågor när det är möjligt, och vi hoppas att ni vill göra det tillsammans med oss på CAMpreq.