Kylmedelskylare

kylmedelskylare & gaskondensorer med hög prestanda

Med våra kylmedelskylare från Stefani används omgivande luft för att kyla kylmedia, ofta någon form av glykolblandning, eller för att kondensera olika gaser, ofta ammoniak. Produktutbudet omfattar även annat än vad som visas nedan och tillsammans med Stefani kan vi därför lösa de flesta kylbehov som slutanvändaren har.

Produktprogrammet omfattar V-ställda, horisontella och vertikala modeller som i vissa utföranden också kan utrustas med flera olika typer av adiabatiska tilläggsoptioner.

Med 50 års erfarenhet på marknaden och med leveranser till mer än 50 olika länder utgör Stefani en utmärkt partner för oss och våra kunder inom produktområdet kylmedelkylare och kondensorer.

Genomgående filosofi för hela produktprogrammet är PRESTANDA och ROBUSTHET.

Ta fram vilken kyleffekt ni behöver och ring oss idag så hjälper vi dig!

OSTRO – V-typ med dubbla fläktrader

Finns i tre olika utföranden för såväl kylmedelskylning som kondensering av olika gaser såsom ammoniak, CO2 m.m.

  • Torrluftkylning
  • Adiabatisk sprayfunktion
  • Adiabatisk ”PAD” (inneslutet förvätningssystem, se bild nedan)

ZONDA – V-typ med enkel fläktrad

Finns i tre olika utföranden för såväl kylmedelskylning som kondensering av olika gaser såsom ammoniak, CO2 m.m.

  • Torrluftkylning
  • Adiabatisk sprayfunktion
  • Adiabatisk ”PAD” (inneslutet förvätningssystem)

SCIROCCO – horisontell eller vertikal

Vår enklaste design av kylmedelskylare kan levereras stående eller liggande, också kallad ”table type”. Kan levereras både som kylmedelkylare eller kondensor för ammoniak, CO2 eller andra gaser.

Kärt barn har många namn och kylarprodukterna kallas förutom kylmedelkylare också luftkylda vätskekylare, frikylare, torrluftkylare, fläktluftkylare m.m.
För gaskondensering kan de kallas ammoniakkondensor, kylmedelskondensor m.m.

Dessa produkter är ofta förekommande vid kylning av kylmaskiner, alternativt kondensering av kylmaskinernas kylmedia beroende på vilken typ av kylmaskin som valts.

Vill du veta mer om kylmedelkylare?

Kontakta mig idag!

Johan Stangvik
skicka e-post »
Tel: 031-36 36 128

Se filmklipp »

Se aktuellt om kylmedelskylare »

Broschyrer kylmedelskylare

(Obs! samtliga modeller oavsett broschyrens innehåll finns både som kylare och kondensorer)


Stefani Spa
Huvudbroschyr om tillverkaren
(Pdf-format, 6 mb)


Stefani modell Ostro
V-typ med dubbla fläktrader
Upp till 2 MW torr drift, upp till 3 MW adiabatiskt
@ DT 15C / 35% EG
(Pdf-format,  1 mb)


Stefani modell Zonda
V-typ med enkel fläktrad
20-1200 kW @ DT 15C
(Pdf-format, 1,3 mb)


Stefani modell Scirocco
Horisontell/vertikal typ med enkel eller dubbla fläktrader
5-1400 kW @ DT 15C
(Pdf-format,  2,3 mb)

Filmklipp, kylmedelkylare och gaskondensorer

Företagsvideo Stefani Spa
50 års erfarenhet och med leveranser till över 50 länder.

Referensinstallationer

Komfortkyla & värmning av boendefastighet
(extern länk till partners hemsida)


Kylmaskinskylning för petrokemisk industri
(extern länk till partners hemsida)


Butikskyla, stormarknad
(extern länk till partners hemsida)

Partner