Menu

Byte av kylpackningar på större kyltorn genomfört

Hem Byte av kylpackningar på större kyltorn genomfört

En av våra återkommande svenska industrikunder har sedan installation av ett kyltorn från oss haft oturen att få en hel del sedimenterade föroreningar från sitt kylvattensystem helt orenat in i kyltornen.

byte-av-kylpackning-01

Kunden har märkt en stadigt försämrad kylverkan och ökade temperaturer i sitt system som märktes väldigt tydligt under de varmare perioderna.

Man konstaterade först att dysorna satts igen med hel del föroreningar. Eftersom man inte hade något planerat stopp vid den tidpunkten, men tillräckligt kallt väder för att klara sig med begränsad kyltornstillgänglighet, så byttes först en uppsättning dysor ut i en av de två kyltornscellerna. Därefter rengjordes uppsättningen med igensatta polypropylen-dysor, som sedan utgjorde basen för att byta ut dysorna på det andra tornet så att man inte tappade hela kylkapaciteten vid något tillfälle.

Denna åtgärd var dock inte tillräcklig för att klara de varma sommarmånaderna och en större insats genomfördes därför på ett planerat endygns-stopp under maj månad. Insatsen gjordes med hjälp av flertalet hårt slitande arbetare från kunden i kombination med en övervakare från tillverkaren MITA i Italien. Den sistnämnde kunde bidra till att effektivisera återmontaget av de nya packningarna och minimera tidsspill med tanke på den mycket forcerade tidsplanen.

Jobbet i sin helhet pågick, inklusive en förberedande kembehandling och genomsköljning, från midnatt med påbörjad utrivning av de gamla kylpackningarna omkring 7-tiden på morgonen och slutfördes 23,00 på kvällen. Arbetet kunde därmed utföras utan att påverka övrig verksamhet, och säkerställer driften utan onödiga stopp pga begränsad kylkapacitet för en lång tid framöver.

Viktiga lärdomar, efter utfört arbete, är att den av kunden valda optionen med stora demonterbara väggsektioner i tillägg till mindre inspektions- och serviceluckor möjliggjorde nödvändig åtkomst och minimerade tidsåtgången för detta arbete. Vidare var beslutet att ta dit en tekniker från tillverkaren, trots den relativa enkelheten i vad som skulle göras, helt avgörande för att jobbet kunde utföras inom utsatta tidsramar.

Sist men inte minst så är slutsatsen att man till alla pris bör undvika att försmutsat kylvatten körs genom kyltornen till att börja med så att denna typ av jobb aldrig blir aktuell.

byte-av-kylpackning-02

Kontakta oss!

Peter Sundbaum

031-36 36 126 peter@campreq.se
Back to Top