Menu

Omorganisation i C.A. Mörck fr.o.m. 1 juli 2018

Hem Omorganisation i C.A. Mörck fr.o.m. 1 juli 2018

C.A. Mörck AB

grundades av Carl Adolf Mörck 1912 som ägs och drivs av familjen Mörck i tredje och fjärde generationen. Verksamheten består idag av två delar, fastigheter och teknisk försäljning. Ägargruppen har beslutat att dela upp sin verksamhet i två delar där det nuvarande företaget kommer fortsätta med fastighetsverksamheten i nuvarande ägarform, och kommer att knoppa av den tekniska försäljningen i ett nytt bolag.

Nytt företag CAMpreq AB med org.nr. 559021-7872

har grundats för den tekniska försäljningen som med start 1-juli-2018 kommer ta över C.A. Mörcks agenturverksamhet för marknadsföring och försäljning av högkvalitativa produkter från Europeiska tillverkare. Det nya företaget kommer att ägas av två personer ur nuvarande personal, säljchef Peter Sundbaum och försäljningsingenjör Johan Stangvik. Övriga anställda från C.A. Mörck får anställning i det nya företaget.

Upplägget för övertagandet är väl genomtänkt för att säkerställa att den dagliga verksamheten ska kunna fortsätta precis som vanligt i samma lokaler med övrig företagsinfrastruktur såsom IT, kontor, orderhistorik från tidigare försäljning osv. Ni kan därför lita på att det blir mer eller mindre “business as usual”.

Den tydliga kopplingen till 106 års verksamhet under namnet C.A. Mörck kommer att belysas av det nya företagsnamnets inledande bokstäver samt att CAMpreq äger rätten att använda varumärket C.A. Mörck under sina första två verksamhetsår och den grafiska delen av logotypen på obestämd framtid. Den införda färgskiftningen i logotypen symboliserar gammalt och nytt, temperaturväxling och dessutom förtydligas ett ”p” i den högra delen av den grafiska delen vilket ju är början på den nya ändelsen i ”preq”.

Om ni har några frågor kring denna förändring, är ni hjärtligt välkomna att höra av er till vår nya VD Peter Sundbaum.

Back to Top