Menu

Luftförvärmare till fjärrvärmeverk

Hem Luftförvärmare till fjärrvärmeverk

Vi har fått beställning på en luftförvärmare typ FE-ET till ett fjärrvärmeverk i mellan-Sverige. Ett luftflöde luftflöde på 14 400 m3/h skall förvärmas från 60 till 120 C med hjälp av 180 C hetvatten.
Typen har elliptiska tuber med tubulatorförsedda kamflänsar. Den elliptiska formen och denna produkt är en del av GEA-concernens ursprung och identitet och syns också i deras logotyp.
Bilden nedan beskriver tydligt skillnaden i turbulens och därmed kraftigt reducerat tryckfall jämfört med en traditionell rund tubtyp.

StromningFEror

Kontakta oss!

Peter Sundbaum

031-36 36 126 peter@campreq.se
Back to Top