Strålpumpar & vakuumsystem

Strålpumpar (ejektor-pumpar) används för att transportera, komprimera eller blanda gaser, ångor, vätskor eller pulver. De drivs med gasformiga eller flytande medier. Den absolut vanligaste uppgiften är att dra vakuum i ett eller flera steg där vi kan tillhandahålla från de allra enklaste, till de mest avancerade systemen som går att sätta samman.

Arbetet de utför åstadkoms endast genom att tryckenergin i drivdysan omsätts i rörelseenergi, dvs. en pump utan rörliga delar.

Vår strålpumpfamilj är mycket mångsidig och kan levereras i de flesta metallmaterial utefter kundens och applikationens behov.

Vill du veta mer?

Kontakta mig idag!

Johan Stangvik
skicka e-post »
Tel: 031-36 36 128

Dokument

Inga tillgängliga dokument för tillfället


pga förändringar i produktsortimentet.

Ring Johan för mer info – 031-36 36 128,
eller maila till johan@campreq.se.

Användningsområdena är bland annat:

 • skapa vakuum
 • blanda
 • värma
 • kyla
 • komprimera gaser & ångor
 • komprimera vätskor och olika typer av suspensioner
 • transportera
 • gastvätt/scrubber (se eget produktområde/sida)
 • desuperheater

Ekonomiska fördelar

 • Enkel installation
 • Inga rörliga delar
 • I princip inga underhållskostnader
 • Överskottsånga kan användas istället för att gå ut över tak
 • Hög tillgänglighet ger ökade produktionsförtjänster

Ekologiska fördelar

 • Återvinning av överskottsenergi
 • I princip inga förbrukningsdelar ger lägre koldioxidutsläpp orsakade av tillverkning och transporter
 • Ingen deponi av förbrukningsdetaljer

Vi levererar även olika strålpumpsaggregat, såsom flerstegs ångstrålvakuum kylanläggningar för kallvattenproduktion och vakuumanläggningar för att skapa processvakuum. Strålpumparna återfinns inom ett stort antal industrier, som t.ex. kraftproduktion, kemi, petrokemi, livsmedel, läkemedel och vattenbehandling.