• Gastvättar/Scrubbers

Gastvättar/Scrubbers

Vår partner CR Clean Air Group LLC har specialiserat sig på tvättning av gaser. Mångåriga erfarenheter och specifika kunskaper samt välutrustade laboratorier – i egen regi – ger oss möjlighet att utarbeta optimala lösningar, även för svårlösta driftfall. Företaget har sitt ursprung från och samarbetar tätt med Croll Reynolds som CAMpreq också representerar för andra lösningar inom ejektor- och vakuumsystem som du kan läsa mer om här.

Strålgastvättar och venturigastvättar är speciellt lämpade för:

  • Absorption
  • Stoftavskiljning
  • Gaskylning
  • Aerosolavskiljning
  • Kondensering av ångor

Vill du veta mer?

Kontakta mig idag!

Johan Stangvik
skicka e-post »
Tel: 031-720 24 68

Dokument


Broschyr CR Clean Air Gastvättar
(Pdf-format 4,4 mb)


Strålgastvättar är unika gastvättar. De arbetar enligt ejektorprincipen och är de enda gastvättar som inte ger en tryckförlust på gassidan utan till och med kan ge en tryckökning. Detta innebär att om man använder en strålgastvätt, krävs i de flesta fall ingen mekanisk fläkt för att suga av och transportera gasen. Du kan läsa mer om olika applikationsmöjligheter och användningsområden i exemplen nedan, broschyren till höger och på CR Clean Air’s hemsida här.

Jet Venturi Scrubber (Venturigastvätt)

The Jet Venturi Scrubber utilizes a liquid motivated ejector design to entrain contaminated gases, generally without the need for a blower. The relatively high liquid-to-gas ratio, liquid atomization, and open internal design provide effective scrubbing of heavily contaminated gases with minimal maintenance and virtually unlimited turndown capabilities. Its ability to handle wide ranging conditions while removing both toxic gases and particulate matter makes the Jet Venturi one of the most flexible designs available. It is often used as a first stage in a multi-stage pollution control system.

Länk till beskrivande YouTube-film

Packed Tower Scrubber

The Clean Air Group, LLC’s Packed Tower Scrubber utilizes a vertical countercurrent design for highly efficient absorption of a variety of toxic gases. In addition to its extensive use in air pollution control, the Packed Tower can serve as a gas/liquid contactor in a number of process applications. Efficiencies of 99.99% and greater are not unusual for many scrubbing applications. During operation, gas flows upward through a packed bed while scrubbing liquid flows down (by gravity) over the packing material. The counter-flow design principle offers optimal mass transfer. The Clean Air Group, LLC supplies cross flow and co-current flow Packed Tower designs as well.

Länk till beskrivande YouTube-film

High Energy Venturi Scrubber

The High Energy Venturi Scrubber is ideally suited to the capture of small particles less than 3 microns in size. It is effective as well in the submicron range and requires little or no maintenance. For applications where variations in gas flow require throat gas velocity compensation to maintain specified scrubbing efficiencies, the Clean Air Group, LLC offers automatic and manually variable throat designs. The automatic throat is used where flow conditions vary widely and frequent adjustments are required. When occasional variations occur, a manually-controlled throat is available.

Länk till beskrivande YouTube-film

Partner

Ny världsledande partner fr.o.m. februari 2019!